Ciągłe uszczelnianie systemu podatkowego jest tematem wciąż obecnym zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jedną z dróg zmierzających do tego celu jest modyfikowanie obowiązków dotyczących cen transferowych oraz ich skuteczniejsze egzekwowanie przez instytucje państwowe. Jak to będzie wyglądało w tym roku?

[Pobierz Kompendium lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Rośnie liczba kontroli cen transferowych

W ostatnim czasie istotność obszaru cen transferowych nieustannie rośnie, co jest efektem większego nacisku podatników na zarządzanie ryzykiem w ramach tego obszaru oraz zwiększonego zainteresowania organów podatkowych tym tematem, przede wszystkim w kontekście weryfikowania rozliczeń stosowanych przez podmioty działające w grupach kapitałowych.

Rośnie liczba kontroli cen transferowych i jednocześnie mają one coraz bardziej restrykcyjny charakter. Podstawowym narzędziem do typowania podatników do kontroli cen transferowych jest formularz TPR, w którym podatnicy ujawniają kluczowe dane oraz wyniki osiągnięte na realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Dla organów podatkowych to nieocenione źródło informacji o rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które dzięki swojej strukturze może stanowić szeroką bazę danych dotyczącą wszystkich podatników raportujących ceny transferowe.

W niniejszym opracowaniu przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie aktualnych regulacji, które dotyczą transakcji realizowanych po 31 grudnia 2022 r.

Staraliśmy się w krótkim, przejrzystym, a jednocześnie kompletnym materiale dać Państwu narzędzie, które pozwoli łatwo nawigować po aktualnych wymaganiach ustawowych. W materiale zostały szczegółowo omówione podstawowe zagadnienia związane z cenami transferowymi np. Local File, Master File, TPR, korekty cen transferowych oraz sankcje, a także inne, mniej oczywiste kwestie tj. nieodpłatne świadczenia czy estoński CIT w kontekście cen transferowych.

Terminy w cenach transferowych za 2023 r.

Wskazane terminy dotyczące sporządzenia dokumentacji lokalnej oraz złożenia TPR odnoszą się do obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych w roku podatkowym 2023 i latach kolejnych.

Terminy w cenach transferowych za 2023 r.
Lokalna dokumentacja cen transferowych i analiza cen transferowych Nie później niż do dnia końca 10-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
Informacja o cenach transferowych (TPR) wraz z oświadczeniem Nie później niż do dnia końca 11-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
Grupowa dokumentacja cen transferowych tzw. Master File Nie później niż do końca 12-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego
Country-by-Country Reporting Informację o grupie podmiotów CBC-R należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego
Zawiadomienie CBC-P dotyczące tego, który podmiot sporządzać będzie informację o grupie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów

    Ufamy, że materiał okaże się pomocny.

    Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
    Dowiedz się więcej

    Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

    Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

    Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

    Pole zawiera niedozwolone znaki

    Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

    Poproś o kontakt

    Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.