Uszczelnianie systemu podatkowego jest tematem wciąż obecnym zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Jedną z dróg zmierzających do tego celu jest modyfikowanie obowiązków dotyczących cen transferowych.

[Pobierz Kompendium lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Z mniejszymi lub większymi modyfikacjami mamy do czynienia każdego roku. Dlatego też, tak istotnym jest, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami i wynikającymi z nich obowiązkami oraz ewentualnymi konsekwencjami ich niedopełnienia. W związki z powyższym, jak co roku, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie aktualnych regulacji.

Materiał dotyczy transakcji realizowanych po 31 grudnia 2021 r. A zatem jest on właściwym punktem odniesienia podczas określania i wypełniania obowiązków za rok podatkowy 2022 (zakładając zbieżność roku podatkowego i kalendarzowego) jak również za trwający rok 2023.

Te zmiany, które najbardziej rzucają się w oczy to:

  • zmiana terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych (TPR);
  • rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych o tzw. „czyste refakturowanie” oraz transakcje objęte safe harbour;
  • podniesienie progów dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”;
  • włączenie oświadczenia o cenach transferowych do formularza TPR, przy istotnej zmianie zasad jego podpisywania;
  • wprowadzenie 14 dniowego terminu na przekazanie dokumentacji cen transferowych w przypadku kontroli;
  • uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych.

Nieco mniej wybijającą się, ale bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji wyjaśniającej możliwość złożenia bezpiecznego oświadczenia, w przypadku nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń wykazywanych wyłącznie dla celów podatkowych.

Staraliśmy się w krótkim, przejrzystym, a jednocześnie kompletnym materiale dać Państwu narzędzie, które pozwoli łatwo nawigować po aktualnych wymaganiach ustawowych.

Ufamy, że materiał okaże się dla Państwa pomocny.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.