fbpx

Treść artykułu

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Krajowego Planu na rzecz Zatrudnienia na rok 2021. Ma on stanowić odpowiedź na aktualne wyzwania rynku pracy – również te wynikające z pandemii. Kto może liczyć na rządowe wsparcie, a kto nie?

Co zawiera Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok?

Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia zawiera cele i kierunki działań zgodne z polityką państwa w zakresie formowania rynku pracy. Obejmuje pomysły ekipy rządzącej na przywrócenie równowagi na rynku pracy oraz wzmocnienie jakości zatrudnienia po pandemii koronawirusa. Uwzględnia wyzwania związane z transformacją cyfrową, energetyczną oraz zmianami demograficznymi. Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia ma stanowić podstawę dla samorządów województw do przygotowywania corocznych planów działań na rzecz zatrudnienia.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Jakie cele będą realizowane w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 2021?

Najważniejszym celem Planu jest wzrost zatrudnienia oraz produktywności pracy. Bardziej szczegółowe cele, które mają być realizowane jeszcze w tym roku, to między innymi:

  • złagodzenie negatywnych skutków pandemii SARS-CoV-2 dla rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami – cel ten jest już realizowany na przykład poprzez wypłacanie świadczeń postojowych dla niektórych przedsiębiorców – planowana jest kontynuacja tych działań;
  • wprowadzenie równowagi na rynku pracy poprzez aktywizację osób biernych zawodowo – w tym osób z małymi dziećmi – poprzez zapewnienie im dostępu do elastycznych form pracy (w zmniejszonym wymiarze czy pracy zdalnej) oraz różnych form opieki nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki (ma to umożliwić godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz szybszy powrót na rynek pracy, a także uchronić przed dezaktualizacją umiejętności); postulaty dotyczące aktywizacji rodziców na rynku pracy zawarte są w projekcie dotyczącym pracy zdalnej;
  • dalsze działania na rzecz wspierania zatrudnienia osób młodych, m.in. w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (np. poprzez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy;
  • utworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości w wyniku propagowania zatrudnienia w sposób zgodny z kodeksem pracy, a także wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa;
  • dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości, szczególnie na terenach zagrożonych depopulacją oraz ulepszenie metod prognozowania zapotrzebowania na zawody i kompetencje w długofalowej perspektywie;
  • skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi: usprawnianie procedur zatrudniania osób spoza polskiego rynku pracy, wspieranie mobilności pracowniczej oraz powrotu emigrantów do kraju.

AUTOR: Marta Koczerska, Asystent, The Center of Excellence, Outsourcing kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane