Pierwsze siedem projektów ustaw wdrażających Polski Ład procedowanych jest z naruszeniem przepisów. Jak tworzyć dobre prawo? Kluczowe są cztery obszary: Jakość, Dialog, Czas i Monitoring – wynika z raportu przygotowanego przez Radę Przedsiębiorczości wspólnie z Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Sposób wdrażania od strony legislacyjnej pierwszych projektów ustaw realizujących założenia Polskiego Ładu budzi daleko idące zastrzeżenia ekspertów i przedsiębiorców. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Radę Przedsiębiorczości we współpracy z Grant Thornton, żaden z 7 pierwszych projektów ustaw wdrażających założenia programu Polski Ład nie został procedowany przez Radę Ministrów zgodnie z regulacjami dotyczącymi stanowienia prawa. Na koniec września 2021 r. 6 projektów nie miało udokumentowanego przebiegu konsultacji publicznych, tyle samo nie posiadało rzetelnej Oceny Skutków Regulacji, a 5 nie przewidywało przeprowadzenia oceny ex-post.

Aby poprawić jakość stanowienia prawa, nie tylko związanego z Polskim Ładem, ale dla wszystkich nowych regulacji gospodarczych i społecznych, w raporcie przedstawiamy stan obecny jakości procesu legislacyjnego oraz diagnozujemy obszary, które wymagają najpilniejszej poprawy. Definiujemy kluczowe etapy dobrego prawodawstwa, tzn. Jakość, Dialog, Czas i Monitoring, a także przekazujemy konkretne rekomendacje. Tylko dzięki stosowaniu tego typu rozwiązań regulacje wprowadzające założenia Polskiego Ładu będą opracowywane w sposób przemyślany, będą służyły obywatelom i rozwojowi gospodarczemu Polski oraz nie będą wymagały kolejnych nowelizacji czy poprawek.

Wierzymy, że wspólna troska o dobro polskich obywateli i polskiej gospodarki pozwoli – przy okazji wdrażania Polskiego Ładu – w wypracowaniu najlepszych, nowoczesnych standardów, które zakorzenią się w polskiej praktyce legislacyjnej na długie lata i będą owocowały dobrym, stabilnym, przyjaznym prawem.

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku). Rada Przedsiębiorczości deklaruje w tym zakresie pełną gotowość do współpracy z Rządem i Premierem RP oraz wszystkimi stronami sceny politycznej. Radę Przedsiębiorczości tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Pobierz raport “Legislacyjny Polski Ład”

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.