fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Minął pierwszy rok obowiązywania przepisów o ujawnianiu schematów podatkowych (MDR). Przepisy MDR wymagają, aby w terminie złożenia deklaracji podatkowej za 2019 r. podatnicy podatku dochodowego (będący korzystającymi) poza złożeniem zeznania podatkowego przekazali do Szefa KAS informację o schematach podatkowych wdrażanych w 2019 r.

Definicja schematu podatkowego

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 r. niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Czytaj więcej: Jaka jest definicja schematu podatkowego? Jakie są dokładnie obowiązki tzw. promotora, korzystającego i wspomagającego?

Korzystający jako podmioty odpowiedzialne za przekazanie informacji o schematach podatkowych

Zasadniczo gros obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS spoczywa na tzw. promotorach, a więc podmiotach udostępniających rozwiązania prawne spełniające definicję schematu podatkowego, niemniej podatnicy wdrażający udostępnione im schematy (a więc tzw. korzystający) również są zobowiązani do poinformowania o tym Szefa KAS.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, korzystający jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych na dedykowanym elektronicznym formularzu MDR-3, w terminie złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy w którym korzystał ze schematów podatkowych (a więc, w którym dokonywał czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową) zawierającą:

  • numer schematu podatkowego (NSP) oraz
  • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Pierwszy termin na MDR-3 dotyczący PIT i CIT

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnicy którzy korzystali ze schematów podatkowych dotyczących podatku dochodowego w 2019 r. wraz ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, będą zobowiązani do przekazania informacji na MDR-3 (wraz z NSP i wysokością korzyści podatkowej, jeśli wystąpiła) w terminie do:

  • 30 kwietnia 2020 r. – dla podatników będących osobami fizycznymi;
  • 31 marca 2020 r. – dla podatników CIT, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu.

Sankcje za niezłożenie formularza MDR-3

Za niewywiązywanie się z obowiązku przestrzegania przepisów MDR grożą sankcje określone w Kodeksie karnym skarbowym. Po stronie przedstawicieli spółek, w szczególności członków zarządu, księgowych, osób zajmujących się podatkami, odpowiedzialność sięga kwoty ponad 20 mln zł.

Ww. sankcje dotyczą również nieprzekazanie formularza MDR-3 do Szefa KAS.

W terminie złożenia zeznania podatkowego za 2019 r. podatnicy, którzy dokonywali czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali wynikającą z niego korzyść podatkową są zobowiązani przekazać do Szefa KAS informację o tych schematach podatkowych na formularzu MDR-3. Warto pamiętać o realizacji ww. obowiązku, gdyż jego niewypełnienie jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane