fbpx

MF: sprawozdanie finansowe za 2020 r. – 3 miesiące więcej na sporządzenie?

Treść artykułu

Prywatny biznes i organizacje non-profit dostaną dodatkowe trzy miesiące, a jednostki sektora finansów publicznych miesiąc, na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020 – jak podaje Ministerstwo Finansów.

Resort finansów ogłosił 22 marca br., że nie tylko organizacje non-profit, ale także jednostki sektora prywatnego otrzymają więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych za miniony rok podatkowy. Według najnowszych decyzji w przypadku ww. grup podatników dotychczasowy termin został wydłużony o trzy miesiące, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – o miesiąc. Jak podał resort finansów w specjalnym komunikacie, rozporządzenie w tej sprawie „jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego” – z jego projektem oraz aktualnym etapem legislacyjnym można się zapoznać tutaj >>

Więcej czasu na CIT bez wydłużenia terminu na sprawozdania finansowe?

Jeszcze do wczorajszego poniedziałkowego przedpołudnia (22.03) przedsiębiorcy mogli być rozgoryczeni brakiem decyzji rządu odnośnie postulowanych zarówno przez prywatny biznes, jak i księgowych, oczekiwań dotyczących wydłużenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za trudny rok 2020.

Resort Finansów co prawda 10 marca br. opublikował projekt rozporządzenia, który przewiduje wydłużenie o kwartał terminu na złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (lub poniesionej straty) i wpłaty należnego podatku przez m.in. podatników CIT (których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 roku), jednak bez równoczesnego wydłużenia terminu dla sprawozdań finansowych pomoc dla podatników byłaby iluzoryczna. Oba obowiązki są ze sobą powiązane – przygotowanie rocznej deklaracji CIT wymaga bowiem uprzedniego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania finansowe do 30 czerwca 2021 także dla sektora prywatnego

Przedsiębiorcy oraz księgowi liczyli, że – tak jak w ubiegłym roku – rząd zapewni im dodatkowy czas na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych. Tymczasem 12 marca br. rząd opublikował kolejny projekt rozporządzenia, który przewidywał dodatkowy czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, jednak zaledwie o miesiąc i to głównie dla organizacji non-profit, jednostek publicznych czy organizacji pracodawców, z pominięciem sektora prywatnego.

Na szczęście jednak w szeregach prawodawców najwyraźniej pojawiła się refleksja, która zaowocowała wspomnianą na początku decyzją rozszerzającą preferencję na inne grupy podatników.

Oby tylko stosowne regulacje zostały opublikowane wcześniej, niż za pięć dwunasta (jak w przypadku CIT-8 ubiegłego roku). W końcu Lex non ob ligat nisi promulgata (ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona).

Autor: Honorata Zakrzewska-Krzyś

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane