fbpx

Treść artykułu

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat pt. „Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT”. Przedsiębiorcy znajdą pierwsze sugestie jak sprawdzać czy prowadzą transakcje z rzetelnym kontrahentem.

W komunikacie przypomniano, że nie stanowią podstawy do odliczenia lub wnioskowania o zwrot VAT faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy:

  • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący, lub
  • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że to na podatniku ciąży obowiązek weryfikacji kontrahentów pod kątem sprawdzenia czy nie zachodzą te przesłanki.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Nie wystarczy sprawdzenie w rejestrze

Z komunikatu wynika, że podstawą zachowania absolutnego minimum ostrożności jest sprawdzenie, czy kontrahent jest rzeczywistym podmiotem gospodarczym zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Należy to sprawdzić:

Zastrzeżono, że „nie wystarczy jednak samo sprawdzenie, czy przedsiębiorca widnieje w rejestrze VAT, ponieważ np. często zdarza się, że mały przedsiębiorca o minimalnym kapitale zakładowym oferuje dużą ilość produktów w bardzo atrakcyjnej cenie. Takie oferty wymagają weryfikacji, np. czy dany podmiot daje rękojmię rzetelnego prowadzenia działalności. Sposób weryfikacji powinien być wówczas adekwatny do danej transakcji lub do konkretnego podmiotu”.

Jednocześnie przypomniano, że od 1. stycznia 2017 r. brak staranności w doborze kontrahenta i wynikłe z tego uwzględnianie w rozliczeniach transakcji nie uprawniających do odliczenia/zwrotu wiąże się z ryzykiem wykreślenia z rejestru podatników VAT, sankcją w VAT (30 lub nawet 100%), a w przypadku wystawiania fikcyjnych faktur – odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności do 25 lat więzienia.

Ważny fragment

Zastrzeżono, że „nie wystarczy jednak samo sprawdzenie, czy przedsiębiorca widnieje w rejestrze VAT".

Trwają prace nad kodeksem dobrych praktyk VAT

Opublikowany komunikat wpisuje się w szersze działania Ministerstwa Finansów oraz przedsiębiorców mające na celu opracowanie kodeksu dobrych praktyk VAT. Taki kodeks zaakceptowany przez MF wzmocni bezpieczeństwo przedsiębiorców w relacjach z fiskusem, któremu znacznie trudniej byłoby zarzucać firmom niedochowanie należytej staranności.

W prace nad kodeksem zaangażował się również Grant Thornton. W ramach współpracy z Konfederacją Lewiatan rozpoczęliśmy prace nad nową inicjatywą, która ma uchronić uczciwie działające w Polsce firmy przed niesłusznym podejrzeniem organów skarbowych o nieuczciwe praktyki w zakresie VAT.

Już teraz rekomendujemy jednak sprawdzenie, czy w Państwa firmach stosowane są odpowiednie narzędzia pozwalające na uznanie, że kontrahenci weryfikowani są w sposób wystarczający. Chętnie pomożemy Państwu w dokonaniu takich weryfikacji i przygotowaniu odpowiednich procedur zgodnych z zasadami ostrożności kupieckiej.

AUTOR: Łukasz Kempa, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane