Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 3 lipca 2017 r. w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych przez podwykonawców. Można w nim znaleźć przydatne informacje.

W komunikacie, w formie pytań i odpowiedzi, wyjaśniono, że

  • Inwestor wykonujący samodzielnie prace budowlane i zlecający wykonanie części robót (bez wskazania jednego generalnego wykonawcy, który rozlicza się z inwestorem), rozlicza się z wykonawcami na zasadach ogólnych. Dopiero rozliczenia za prace zlecone przez wykonawców „dalej” podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem odwrotnego obciążenia.
  • Opodatkowanie z zastosowaniem odwrotnego obciążenia może znaleźć zastosowanie także do usług budowlanych świadczonych po odbiorze robót (w okresie gwarancyjnym).
  • Rozliczenia między liderem konsorcjum (podmiotem rozliczającym się z inwestorem) a jego uczestnikami (wystawiającymi faktury za świadczenie usług na rzez lidera) są opodatkowane z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Lider konsorcjum stanowi bowiem generalnego wykonawcę, a jego pozostali uczestnicy – podwykonawców.
  • Usługi refakturowane powinny być opodatkowane z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Przyjmuje się, że podmiot refakturujący wykonał je samodzielnie, co przekłada się na uzyskanie przez podmiot refakturujący statusu generalnego wykonawcy. Podmiot wykonujący na jego rzecz prace refakturowane powinien być wówczas traktowany jak podwykonawca.
  • W przypadku zmiany umowy zakładającej refakturowanie w ten sposób, że podmiot wykonujący prace wystawia fakturę bezpośrednio na rzecz inwestora (z „łańcucha” znika podmiot refakturujący), odwrotne obciążenie nie znajduje zastosowania.
  • Wynajem koparki wraz z operatorem powinien zostać zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 2008 43.12.12.0 – Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi, co skutkuje opodatkowaniem takich usług na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli świadczy je podwykonawca. Choć nie wskazano tego wprost w Objaśnieniach, w naszej opinii, podobną zasadę (rozpoznania świadczenia usługi budowlanej, a nie wynajmu maszyny) należy zastosować do wynajmu wszelkich maszyn budowlanych z operatorem.

Zwracamy uwagę, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 14n § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami,) zastosowanie się do Objaśnień podatkowych daje ochronę taką jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej.

AUTOR: Łukasz Kempa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.