Usługa udzielenia pożyczki z opcją obsługi tej pożyczki w domu pożyczkobiorcy stanowi jedną usługę udzielenia pożyczki, a tym samym za moment powstanie przychodu należy uznać zgodnie z art. 12 ust. 3a Ustawy CIT datę wykonania usługi, tj. datę udzielenia pożyczki przez spółkę.  – orzekł WSA w Warszawie. Uzasadniając wyrok Sąd podkreślił, iż opcja jest elementem umowy pożyczki. Stanowi bowiem wybór sposoby spłaty pożyczki, a sposób spłaty nie jest czymś odrębnym od pożyczki, którą się spłaca.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Moment powstania przychodu w CIT z tytułu opłaty za obsługę pożyczki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.