fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W kolejnym artykule z cyklu publikacji poświęconych prostej spółce akcyjnej pochylamy się nad kwestią nabywania i sprzedaży akcji takiego podmiotu. Większa swoboda przy zbywaniu omawianych papierów wartościowych w połączeniu z nowatorskimi na polskim rynku rozwiązaniami dotyczącymi prostej spółki akcyjnej mogą okazać się niebezpieczną mieszanką dla mniej doświadczonych przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem lub zbyciem akcji prostej spółki akcyjnej. Chociaż na pierwsze transakcje M&A z udziałem prostych spółek akcyjnych przyjdzie nam najpewniej jeszcze chwilę zaczekać, warto już teraz zbadać ten temat, żeby nie dać się później zaskoczyć szczególnym regulacjom.

Umowa sprzedaży akcji prostej spółki akcyjnej nawet w wiadomości SMS

Akcje w prostej spółce akcyjnej mają postać zdematerializowaną. Podlegają one zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia wskazanego rejestru zgodnie z właściwymi przepisami. Oznacza to, że przy sprzedaży papierów wartościowych tego rodzaju nie jest konieczne fizyczne przeniesienie pomiędzy kontrahentami jakichkolwiek dokumentów, z których wynikałyby prawa akcjonariusza związane z uczestnictwem w spółce. Niematerialna postać niewątpliwie ułatwia obrót, jednak nie jest w naszym systemie prawnym żadną innowacją – przypomnijmy, że w bieżącym roku zakończył się proces dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Nowe możliwości w zakresie obrotu akcjami jawią się wówczas, gdy zestawimy omawianą postać akcji z faktem, że do ich zbycia wystarczająca jest forma dokumentowa. Jak wiadomo, do zachowania formy dokumentowej nie jest konieczne złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie czy nawet utrwalenie oświadczenia w formie znaków. Oznacza to, że wszystkie akcje prostej spółki akcyjnej będą mogły zostać sprzedane za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail, komunikatorów internetowych albo nawet poprzez nagranie rozmowy zawierającej oświadczenia woli stron w przedmiocie sprzedaży i nabycia. Również jednak w takich przypadkach trzeba pamiętać o elementach, które muszą znaleźć się w każdej umowie sprzedaży, np. o wskazaniu ceny.

Sprawdź Doradztwo prawne w transakcjach (M&A) Grant Thornton

Nabywanie akcji prostej spółki akcyjnej – dokonujmy przemyślanych zakupów

Tak odformalizowany sposób przenoszenia akcji może stanowić pokusę do podejmowania szybkich decyzji z pominięciem dokładniejszego badania spółki. Potencjalni nabywcy akcji z całą pewnością powinni jednak m.in. przestudiować umowę prostej spółki akcyjnej, chociażby po to, żeby dowiedzieć się, czy na transakcję zostały udzielone wszystkie wymagane zgody, np. zgody odpowiednich organów spółki. Tak jak w przypadku innych spółek, statut prostej spółki akcyjnej może bowiem zawierać postanowienia w przedmiocie ograniczenia zbywalności jednostek uczestnictwa.

Kupujący muszą mieć również na uwadze, że nabycie akcji prostej spółki akcyjnej nie będzie miało miejsca od razu z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Taki skutek wystąpi dopiero w momencie dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy.

Jak wskazywaliśmy już w naszej poprzedniej publikacji (Prosta (?) spółka akcyjna – nowy cykl artykułów Grant Thornton!), przepisy odnoszące się do prostych spółek akcyjnych w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na przeprowadzenie transakcji z udziałem prostej spółki akcyjnej, nasi prawnicy z zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton są do Państwa pełnej dyspozycji, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne umożliwiające przeprowadzenie Państwa przez cały proces nabycia lub sprzedaży akcji owej spółki.

AUTOR: Michał Zaborowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Prosta spółka akcyjna – nowy cykl artykułów

 1. Prosta(?) spółka akcyjna – nowy cykl artykułów Grant Thornton!
 2. Nabycie akcji prostej spółki akcyjnej nie takie proste
 3. Odpowiedzialność akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (PSA)
 4. Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o. – podobieństwa i różnice
 5. Efektywne opodatkowanie PSA i jej akcjonariuszy
 6. Reprezentacja prostej spółki akcyjnej – zarząd czy rada dyrektorów?
 7. Kupujesz albo sprzedajesz akcje prostej spółki akcyjnej? Uważaj na moment przeniesienia praw
 8. Założenie prostej spółki akcyjnej – jak to zrobić?
 9. Uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej
 10. Skutki podatkowe finansowania PSA
 11. Jak wypłacić dywidendę w Prostej spółce akcyjnej?
 12. Akcje założycielskie, czyli jak nie dać się rozwodnić w PSA
 13. Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej
 14. Skutki podatkowe likwidacji PSA
 15. Prosta spółka akcyjna a spółka akcyjna – podobieństwa i różnice
 16. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej w praktyce

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Co przyniósł siódmy pakiet sankcji unijnych?

Rozporządzeniem Rady 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. ustawodawca unijny poszerzył sankcje wobec Rosji. Kluczową zmianą dla przedsiębiorców jest rozbudowanie listy sankcyjnej oraz listy towarów podwójnego zastosowania. Nowe regulacje dotyczą również m.in. usług finansowych,…

Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzenia procedury likwidacji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie informacji na temat pierwszego etapu tego procesu, tj. otwarcia likwidacji. Wskazane zostaną przede…

Czy od smartfona należy zapłacić opłatę reprograficzną?

Powracający w debacie publicznej temat opłaty reprograficznej, nazywanego w przestrzeni medialnej „podatkiem od smartfonów” rozgrzewa emocje. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nowe obciążenia nałożone na przedsiębiorców mają nie obejmować swoim zakresem…

Najczęściej czytane