Po długim okresie oczekiwania, w życie wchodzą przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej – nowej formy prawnej, w założeniu łączącej elementy charakterystyczne dla spółek osobowych oraz kapitałowych.

Pomimo upływu wielu miesięcy od dnia, w którym przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały zacząć obowiązywać można uznać, że prosta spółka akcyjna nadal jest dużą niewiadomą. Warto zatem zapoznać się z jej specyfiką i zasadami funkcjonowania. Poniższy artykuł stanowi ogólną charakterystykę, jak i wstęp do cyklu artykułów poświęconych tej formie prowadzenia działalności.

Przepisy dotyczące nowej spółki kapitałowej, jaką jest prosta spółka akcyjna, miały wyjątkowo długie vacatio legis. Pierwotnie miały bowiem wejść w życie 1 marca 2020 r., następnie termin ten został przesunięty o rok, tj. na 1 marca 2021 r., a potem… przesunięty jeszcze o kolejne pół roku, w wyniku czego przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Dla kogo prosta spółka akcyjna

Jak wskazywaliśmy w naszych poprzednich publikacjach (Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności najprawdopodobniej dopiero od 1 lipca 2021 i TOP 7 zmian na 2021 rok w przepisach dla spółek), prosta spółka akcyjna ma stanowić alternatywę dla przedsięwzięć, których twórcy dysponują projektem oraz pomysłem na jego realizację, ale potrzebują na ten cel odpowiednich funduszy. Struktura prostej spółki akcyjnej pozwala na łączenie osób posiadających odpowiedni kapitał z osobami posiadającymi odpowiednie know-how. Wydaje się jednak, że dopiero praktyka pokaże, czy prosta spółka akcyjna będzie tak atrakcyjna, jak jest przedstawiana w teorii i czy znajdzie równie szerokie zastosowanie, jak popularna wśród przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy prosta spółka akcyjna jest faktycznie taka prosta?

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, Kancelaria Prawna Grant Thornton otwiera cykl artykułów, poświęconych w całości prostej spółce akcyjnej. Wydaje się bowiem, że prosta spółka akcyjna pozostaje „prosta” jedynie z nazwy, a przepisy jej dotyczące rodzą wiele pytań i wątpliwości, na które zapewne dopiero praktyka będzie w stanie odpowiedzieć. Mamy jednak nadzieję, że planowane przez nas publikacje umożliwią zapoznanie się i oswojenie z nowymi przepisami

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Obsługa prawna spółki
Dowiedz się więcej

Pełen pakiet informacji od Zespołu Kancelarii Prawnej

Planowany cykl artykułów Zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton, dotyczących prostej spółki akcyjnej, będzie szczegółowym opracowaniem dotyczącym zarówno kwestii bezpośrednio wynikających z przepisów, jak i pojawiających się po lekturze przepisów wątpliwości związanych z ich interpretacją. Postaramy się przedstawić m.in.: procedurę założenia prostej spółki akcyjnej, kwestię kapitału akcyjnego, który zastąpi kapitał zakładowy oraz wkładów do prostej spółki akcyjnej, w tym akcji niepieniężnych, kwestię wypłaty dywidendy, rejestru akcjonariuszy czy też uproszczonej likwidacji prostej spółki akcyjnej. Omówimy modele reprezentacji prostej spółki akcyjnej, a w szczególności nowość, jaką jest w polskim porządku prawnym rada dyrektorów, znana dotychczas w systemach anglosaskich. Postaramy się też wskazać różnice pomiędzy dotychczasowymi spółkami kapitałowymi a prostą spółką akcyjną oraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest test bilansowy i czy w ogóle prosta spółka akcyjna się opłaca.

Prosta spółka akcyjna budziła duże zainteresowanie od momentu pierwszej publikacji projektu ustawy, ale ze względu na kolejne zmiany terminu jej wejścia w życie oraz jednoczesne wejście w życie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym, kwestia prostej spółki akcyjnej zeszła trochę na drugi plan. Naszym zdaniem jednak, warto pochylić się nad przepisami dotyczącymi tej spółki i przyjrzeć im się bliżej. Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów!

Prosta spółka akcyjna – nowy cykl artykułów

  1. Prosta(?) spółka akcyjna – nowy cykl artykułów Grant Thornton!
  2. Nabycie akcji prostej spółki akcyjnej nie takie proste

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obsługa prawna spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Agnieszka Lorenz

Senior Associate, Radca Prawny

Skontaktuj się

Agnieszka Lorenz

Senior Associate, Radca Prawny

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.