W 2021 r. w życie wejdzie wiele istotnych dla spółek regulacji oraz nowych obowiązków. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie najważniejszych z nich.

Koniec z papierowymi wnioskami do KRS

Akta rejestrowe mają być prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składanie wniosków do KRS możliwe będzie tylko w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Krajowy Rejestr Sądowy miał wejść w erę cyfrową już w 2020 r. Termin ten został jednak przesunięty na 1 marca 2021 r., a obecnie trwają prace nad ustawą odraczającą ten termin na 1 lipca 2021 r. Wierzymy, że pomimo wielokrotnych zmian terminu wejścia w życie nowych regulacji, elektroniczne postępowanie rejestrowe stanie się rzeczywistością jeszcze w 2021 r.

Czytaj więcej: W 2021 wnioski o wpis do KRS tylko drogą elektroniczną

Sprawozdanie finansowe podpisze tylko jeden członek zarządu?

Nadchodzący, 2021 rok, może przynieść zmiany w zasadach podpisywania sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, w których zarząd jest wieloosobowy. Zgodnie z projektem ustawy opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, planowane jest odejście od obowiązku podpisywania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu. Nowelizacja zakłada, że wystarczający byłby podpis tylko jednego z członków zarządu, pozostali natomiast składaliby oświadczenie (w formie elektronicznej lub pisemnej) o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe ustawowych wymagań.

Czytaj więcej: Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdań finansowych?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Justyna Nykiel jest do Twojej dyspozycji.

Prawo holdingowe – Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych?

Ministerstwo Aktywów Państwowych, w projekcie ustawy zakładającej wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji prawa holdingowego, zaproponowało zmiany w zasadach funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Część z przewidzianych nowelizacją rozwiązań, może wiązać się z nowymi obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w takiej formie.

Czytaj więcej: Prawo holdingowe – dodatkowe obowiązki dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prawo holdingowe – zmiany dla Firm Rodzinnych

W 2021 r, mają wejść w życie projektowane  zmiany w funkcjonowaniu Firm Rodzinnych działających w formie grup kapitałowych. Nowe regulacje – pod warunkiem odpowiedniego ich wykorzystania – mogą również ułatwić planowanie i wdrażanie procesów sukcesyjnych.

Czytaj więcej: Prawo holdingowe – nowe rozwiązania wspomagające sukcesję i zarządzanie Firmami Rodzinnymi

Fundacja rodzinna – nowe narzędzie planowania sukcesyjnego

W 2021 roku mają toczyć się prace legislacyjne nad wprowadzeniem fundacji rodzinnej do polskiego systemu prawnego, która to forma prawna może stać się niezwykle istotną pomocą w planowaniu sukcesji i jej wdrażaniu w firmach rodzinnych. Nowy wehikuł może bowiem zaoferować rozwiązania sukcesyjne niedostępne dotychczas w polskim porządku prawnym.

Czytaj więcej: Nowe narzędzie planowania sukcesyjnego – fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym od 2022 r.!

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki nie tylko dla start-upów

W 2021r. zaczną obowiązywać przepisy pozwalające na prowadzenie biznesu w nowej formie – prostej spółki akcyjnej, która ma ułatwić pozyskiwanie kapitału i ewentualną uproszczoną likwidację działalności w przypadku jej niepowodzenia. Do głównych założeń funkcjonowania nowego typu spółki należy zastąpienie kapitału zakładowego kapitałem akcyjnym, pozbawienie akcji wartości nominalnej i umożliwienie pozyskania akcji w zamian za świadczenie pracy.. Dokładny termin wejścia przepisów wprowadzających prostą spółkę akcyjną nie jest pewny, gdyż na podstawienie ostatniej zmiany ustawy nowelizującej, prosta spółka akcyjna miała wejść w życie z dniem 1 marca 2021 r., jednak w ostatnim czasie na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja o projektowanej kolejnej zmianie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej na dzień 1 lipca 2021 r.

Czytaj więcej: Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności najprawdopodobniej dopiero od 1 lipca 2021!

Nowe obowiązki dla wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Z początkiem 2020 r. weszły w życie przepisy KSH, które nałożyły nowe obowiązki na spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Pierwszym istotnym wymogiem było posiadanie przez te spółki stron internetowych z miejscem wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Nowe obowiązki przygotowują spółki na zmiany związane z obligatoryjną dematerializacją akcji i wprowadzeniem rejestrów akcjonariuszy.

Czytaj więcej: Zmiany dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.