Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych, na korzystne dla podatników. 

Na czym polegał problem?

Przedstawiana sprawa dotyczy tzw. pracowników mobilnych, czyli osób których umowy o pracę jako miejsce wykonywania pracy wskazują terytorium danego regionu, województwa, a nawet całego kraju. Zgodnie z przepisami prawa pracy takie osoby nie przebywają w podróży służbowej, , ponieważ wykonują swoją pracę na terytorium wskazanym w umowie. Podczas takich wyjazdów często dochodzi do sytuacji, w których pracownik nie wraca do swojego miejsca zamieszkania (np. ze względu na przedłużony czas prac w danym miejscu) i jest zmuszony do nocowania w hotelu, którego koszty pokrywa pracodawca. W takich sytuacjach fiskus stał na stanowisku, że pokrycie kosztów noclegu stanowi przychód pracownika (m.in. interpretacja dyrektora IS w Łodzi sygn. IPTPB1/415-677/14-4/MM oraz dyrektora IS w Katowicach sygn. IBPBII/1/4511-87/15/BJ). W wydawanych interpretacjach dyrektorzy izb skarbowych argumentowali swoje stanowisko m.in. brakiem obowiązku wynikającym z kodeksu pracy do finansowania noclegu przez pracodawcę.

Zgodnie z dotychczasowym podejściem fiskusa, pracodawca powinien naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, któremu sfinansował nocleg podczas wyjazdu służbowego.

Odmienne od fiskusa stanowisko zajmują w tej sprawie sądy administracyjne. Wskazują one, że finansowanie noclegu pracownika mobilnego nie jest w jego interesie, lecz w interesie pracodawcy np. NSA 2 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2387/12).

Zmiana stanowiska Ministra Finansów

Pod wpływem wyroków sądów administracyjnych oraz interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zmienił swoje stanowisko uznając, że nocleg pracowników mobilnych finansowany przez pracodawcę nie stanowi przychodu dla pracownika (sygn. DD3.8222.2.247.2015.OBQ). Skorzystał w tej sprawie ze specjalnego trybu przewidzianego w Ordynacji podatkowej (art. 14e) zmieniając z urzędu niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną dyrektora IS w Łodzi z dnia 31 marca 2015 (sygn. IPTPB1/415-741/14-4/MM)..

W naszej opinii, to dobry moment aby wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretacje przepisów podatkowych w przedmiotowej sprawie. Szansa na uzyskanie pozytywnej interpretacji jest w chwili obecnej bardzo wysoka a przypominamy, że jedynie „własna” interpretacja pełni funkcję ochronną dla podatnika na wypadek kolejnej zmiany podejścia urzędników wobec nieprecyzyjnym przepisów podatkowych w tej sprawie.

Służymy naszym wsparciem przy formułowaniu takich wniosków.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nocleg pracowników mobilnych bez PIT – zmiana linii interpretacyjnej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.