Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą określone błędy.

Błędy na fakturze, upoważniające do wystawienia noty korygującej, to:

 • Dane podatnika i nabywcy (nazwa lub adres)
 • Numery identyfikacyjne podatnika i nabywcy
 • Data wystawienia faktury i numer faktury
 • Termin płatności oraz sposób zapłaty
 • Nazwa towaru lub usługi
 • Data wykonania lub zakończenia dostawy towarów/zrealizowania usługi/data otrzymania zapłaty

Jakie błędy z faktury można poprawić notą korygująca?

Notą korygującą możemy poprawić tylko i wyłącznie błędy formalne faktury, czyli takie, które nie są związane z prawem do rozliczenia podatku od towarów i usług!

Nie można zatem zmienić miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonanej usługi, ceny jednostkowej netto, kwoty upustów czy obniżek cen     (w tym w formie rabatu z tyt. wcześniejszej zapłaty chyba, że uwzględniono je w cenie jednostkowej netto), wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku a także kwoty należności ogółem

Jakie dane powinna zawierać nota korygująca?

Zgodnie z art. 106k ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług nota korygująca powinna zawierać następujące elementy:

 • Wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA”
 • Datę jej wystawienia i numer
 • Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów/usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej
 • Dane faktury korygowanej: data wystawienia, numer faktury
 • Wykazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej.

Akceptacja noty korygującej

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy pierwotnej faktury. Ustawa nie precyzuje jednak w jaki sposób należy tego dokonać. Odbiorca może zatem zatwierdzić notę e-mailem.

W sytuacji gdy nota korygująca wystawiana jest w sposób tradycyjny i przesyłana przez nabywcę drogą pocztową. Musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Adresat po otrzymaniu przesyłki podpisuje oba dokumenty. Oryginał noty pozostawia u siebie natomiast kopię odsyła do jej wystawcy.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Uwaga! Ustawodawca nie wskazał terminu w jakim nota korygująca powinna być sporządzona, co pozwala na wystawienie jej w dogodnym czasie.

Należy pamietać, iż nota korygująca jest rodzajem faktury, którą mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą określone błędy. Jest  to dokument, którego się nie księguje – jego rolą jest formalna korekta wcześniej wystawionej faktury.

AUTOR: Karolina Podsiedlik, Młodszy specjalista ds. księgowości, Departament Outsourcingu Rachunkowości

 

Wzór noty korygującej:

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nota korygująca w pigułce

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Karolina Podsiedlik

Specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Karolina Podsiedlik

Specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.