Karty multisport, pakiety medyczne, ubezpieczenia, a nawet bilard w firmie, są w zasadzie standardem oferowanym zatrudnionym w większych korporacjach, które chcą być konkurencyjnym pracodawcą na rynku. Wraz ze zmieniającymi się przepisami i okolicznościami świadczenia pracy, rodzą się też nowe pomysły w zakresie przyznawanych form świadczeń pozapłacowych. Jak to w prawie podatkowym bywa, wykorzystanie nowych form benefitów wiąże się z wątpliwościami w zakresie ich podatkowego rozliczenia.

Testy na COVID-19 dla pracowników

Ustawodawca w specustawie dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 nie odniósł się do tego, czy pracodawca ma obowiązek zapewniać testy na koronawirusa i czy takie testy są opodatkowanym przychodem zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców. Oceniając powyższe, należy kierować się ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy PIT w zakresie nieodpłatnych świadczeń. Pomocny może być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym Sąd wskazał, jakie warunki muszą być spełnione, żeby po stronie zatrudnionego powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jednym z kryteriów jest ocena, który podmiot –pracownik czy pracodawca – odnosi  większą korzyść z przeprowadzenia testu na COVID-19. Wydaje się, że są argumenty, by w określonych przypadkach orzec, że jest to pracodawca, bo to temu podmiotowi powinno zależeć na zdrowym pracowniku, mogącym świadczyć pracę w sposób nieprzerwany.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Wpłaty na PPK

Do 27 października 2020 r. podmioty zatrudniające ponad 20 osób mają obowiązek podpisać umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z instytucją finansową. Oznacza to, że od tej pory już większość polskich firm będzie obowiązane prowadzić PPK.

Według przepisów PPK pracodawca dokonuje na rzecz pracowników obowiązkowej wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Ponadto może dokonywać wpłat dobrowolnych do wysokości 2,5%. Stanowi to dodatkowy benefit pracowniczy o charakterze motywacyjnym. Wpłaty na PPK przez pracodawcę są co do zasady opodatkowane w PIT, ale wolne od składek ZUS. Pracodawca jako płatnik powinien pamiętać o właściwym ujęciu przychodu pracownika, w terminie uzależnionym od tego, kiedy dokonuje wpłat na PPK.

Pracownicze programy motywacyjne

Ustawa PIT od 2018 roku przewiduje korzystne regulacje dotyczące akcyjnych programów motywacyjnych dla pracowników, tj. odroczenie opodatkowania do momentu zbycia akcji. Ażeby możliwe było korzystanie z preferencji, program motywacyjny musi spełniać określone warunki, przewidziane w ustawie PIT.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach akcentują, że można wyróżnić dwa rodzaje świadczeń kwalifikowanych jako programy motywacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 11b Ustawy PIT:

  • świadczenia w postaci akcji;
  • świadczenia w postaci opcji czyli przyrzeczenie uzyskania akcji w przyszłości.

Przychód pracowników z pracowniczych programów motywacyjnych stanowi przychód ze stosunku pracy, natomiast w przypadku zleceniobiorców – przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Pracodawcy korzystają w różnych pozapłacowych benefitów, które mają motywować pracowników, a potencjalnych kandydatów zachęcać do podjęcia pracy w ich zakładzie. Wprowadzanie coraz to nowych świadczeń nierzadko budzi wątpliwości co do ich właściwego ujęcia w rozliczeniach PIT i ZUS. Ustawodawca nie zawsze nadąża za zmianami społeczno-gospodarczymi i reguluje pewne kwestie po czasie. W takich wypadkach najlepiej kierować się zasadami ogólnymi wynikającymi z ustawy PIT i z ustawy ZUS.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.