Wraz z nowym rokiem, poza dużymi zmianami w Kodeksie Pracy dotyczącymi uprawnień rodzicielskich, pojawiły się również inne zmiany w przepisach, które mają ułatwić rodzicom sprawowanie opieki nad dziećmi. Jedną z wprowadzonych zmian w przepisach podatkowych, jest ta dotycząca opodatkowania dopłat do zorganizowanej opieki nad dziećmi.

Jak było do tej pory?

Dotychczas, tj. do 31 grudnia 2015 r., zwolnieniu z opodatkowania podlegały świadczenia finansowane z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych.

A jak jest teraz?

Od 1 stycznia br.  zakres zwolnienia został poszerzony. Teraz dotyczy ono również świadczeń związanych z pobytem dzieci w przedszkolach. Dodatkowo z podatku zwolnione będą również takie same świadczenia, które pracodawcy będą finansować ze środków obrotowych.

Jednakże zwolnienie to będzie limitowane. I tak w przypadku:

  • uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia go opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna limit zwolnienia wynosić będzie 400 zł miesięcznie na każde dziecko,
  • uczęszczania dziecka do przedszkola limit zwolnienia wynosić będzie 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Pracodawca też skorzysta

Na znowelizowanych przepisach skorzystają także pracodawcy. Będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na:

  • utworzenie zakładowego żłobka, klubiku dziecięcego lub przedszkola.

a także te wydatki, które związane są z:

  • prowadzeniem takich placówek, oraz
  • świadczenia przyznane pracownikom z tytułu dofinansowania wymienionych wcześniej wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad ich dziećmi.

Należy zazanczyć, iż zwolnienie to ma zastosowanie w każdym przypadku uczęszczania dziecka pracownika do wskazanej w przepisie placówki opiekuńczej, bez względu na jej charakter, tj. zarówno w przypadku, gdy będzie to placówka zakładowa, jak i placówka inna niż zakładowa (np. prywatne przedszkole czy opiekun dzienny zatrudniony przez gminę).

Dzięki wprowadzonym od 1 stycznia 2016 r. nowym rozwiązaniom podatkowym,  pracodawcom łatwiej będzie wdrażać rozwiązania prorodzinne. Skorzystają na nich również pracownicy, którzy mogą dzięki nowym przepisom otrzymać nawet 400 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowe zwolnienia podatkowe dla rodziców

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów