Łączna liczba emisji obligacji korporacyjnych, wprowadzonych do obrotu na Catalyst od 30 września 2009 r. do 31 grudnia 2016 r., osiągnęła 893 serie, co stanowiło 87,8% wszystkich emisji przeprowadzonych w tych latach przez podmioty z Analizowanej Grupy. Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw i banków w 2016 roku wyniosła 4,8 mld zł. Tym samym, powiększyła skumulowaną wartość kapitału pozyskanego przez podmioty z tej grupy od początku funkcjonowania rynku o 11,3%, do wartości ponad 47,8 mld zł.

Analizując 7 lat funkcjonowania polskiego rynku obligacji  można zauważyć, że udział przedsiębiorstw w strukturze emitentów w Analizowanej Grupie z roku na rok systematycznie wzrasta, z 44,4% na koniec 2009 roku do 81,1% na koniec 2016 roku.

Należy zauważyć, że w samym 2016 roku przedsiębiorstwa stanowiły 91,4% wszystkich emitentów, którzy zdecydowali się wprowadzić obligacje do obrotu w tym okresie.

Więcej o strukturze emisji obligacji na Catalyst dowiesz się po lekturze poniższego Raportu.

Raport Catalyst w 2016 roku

(.pdf, Rozmiar: 4,22 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obligacje korporacyjne na rynku Catalyst

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.