4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obejmującej m.in. przedłużenie terminów ustawowych dla przygotowania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i złożenia TPR za rok 2021. Ponadto 26 kwietnia br. opublikowany został projekt rozporządzenia opisujący szczegółowy zakres raportowania w TPR za rok 2021 i 2022. Wygląda na to, że po długim okresie niepewności sytuacja w obszarze cen transferowych się stabilizuje.

Ceny transferowe za 2021 r. – projekt ustawy i rozporządzenia

Projekt ustawy zakłada, że dla przedsiębiorców mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym terminy zostaną przedłużone o trzy miesiące – z 30 września na 31 grudnia br. Dla podatników z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy, terminy przypadające na 2022 r. zostaną przesunięte na 30 września dla terminów przypadających pierwotnie w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r., bądź o trzy miesiące w stosunku do terminów przypadających w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2022.

Wspomniane wyżej rozporządzenie precyzuje natomiast zakres informacyjny podlegający raportowaniu dla transakcji zawieranych od 2022 r. (potwierdzona jest m.in. integracja TPR z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji) oraz określa, że w odniesieniu do transakcji zawieranych w 2021 r. TPR składany będzie w formie niezmienionej w stosunku do roku poprzedniego.

Długo utrzymująca się niepewność podatników

Warto przypomnieć, że zanim Ministerstwo zdecydowało się na przedłożenie projektu ustawy, wskazać można było aż trzy realne scenariusze, jeżeli chodzi o terminy na przygotowanie dokumentacji i złożenie TPR za rok 2021 dla podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym:

  1. 30 września (zarówno sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i złożenie TPR-C) – zgodnie z literalnym brzmieniem Ustawy CIT;
  2. 31 października (sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych), 30 listopada (złożenie TPR-C) – zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów “Polski Ład: Korzystne zmiany w cenach transferowych” opublikowanymi w dniu 25.02.2022 r.; przyjęcie tego terminu nastąpiło przy założeniu, iż wszelkie zmiany wynikające z “Polskiego Ładu” wchodzą w życie już dla transakcji kontrolowanych zawieranych w 2021 r., podczas gdy stało to w sprzeczności z treścią odpowiedniej ustawy zmieniającej (zgodnie bowiem z przepisem wprowadzającym nowe regulacje, do dokumentacji cen transferowych za rok rozpoczynający się po dniu 31.12.2020 r. stosują się wyłącznie nowe przepisy w zakresie zwolnienia z obowiązku przygotowania analizy cen transferowych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz transakcji innych niż kontrolowane zawieranych z podmiotami „rajowymi”, reszta implementowanych zmian dotyczy transakcji przeprowadzanych od 2022 roku);
  3. 31 grudnia (zarówno sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i złożenie TPR-C) – przy założeniu, iż Ministerstwo Finansów podąży ścieżką wytyczoną w ubiegłych latach (dokumentacje za lata 2019 i 2020) i wydłuży o trzy miesiące terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych i złożenie TPR (warto podkreślić, że w ten sposób wydłużone zostały terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.).
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Okoliczności wprowadzenia zmian w obszarze cen transferowych

Mimo, że kwietniowy projekt ustawy wskazuje daty wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych, to okoliczności, które towarzyszyły jego ogłoszeniu, mogły nadal budzić niepokój podatników. Chodziło przede wszystkim o chaos komunikacyjny – projekt został opublikowany pod nazwą „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową” i nie został wspomniany w zakładce „Ceny transferowe” na stronie Ministerstwa Finansów, co znacząco zmniejszało szanse podatników na zorientowanie się w przewidzianych przez resort zmianach. Odpowiednia informacja w tym zakresie pojawiła się dopiero 4 maja, po miesiącu od publikacji projektu ustawy. Obecnie proces legislacyjny znajduje się w zaawansowanej fazie – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Można więc zakładać, że aktualne założenia projektu zostaną ostatecznie przyjęte.

Czytaj więcej: Polski Ład – zamieszanie z terminami w cenach transferowych

Ponadto, jeszcze do niedawna podatnicy nie mogli być także pewni formy składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i TPR za rok 2021. Najprostszym sposobem na rozwianie tych wątpliwości byłoby opublikowanie struktur logicznych dla TPR za 2021 r. – robocze wersje ich odpowiedników za 2020 r. pojawiły się w ubiegłym roku już 15 marca. To z kolei budziło dalsze obawy – o termin publikacji TPR jako formularza interaktywnego (tj. w wersji gotowej do złożenia przez podatnika). Można bowiem było się spodziewać, że formularz TPR ulegnie zmianie w stosunku do formularza składanego za rok 2020, co znajdowało uzasadnienie m.in. w zmianach wchodzących przy dokumentowaniu transakcji za 2021 r. – zwolnieniu z obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz uszczegółowieniu przepisów o tzw. pośrednich transakcjach „rajowych” (warto przypomnieć, iż struktura formularza TRP za 2020 r. uległa zmianie w stosunku do 2019 r. pomimo braku istotnych zmian ustawowych).

Mając to na uwadze, opublikowanie projektu rozporządzenia w aktualnej formie należy uznać za pozytywne zaskoczenie. W obecnej sytuacji można zakładać, że podobnie jak ustawa przedłużająca terminy, rozporządzenie zostanie przyjęte w niezmienionej formie.

Po wielu miesiącach niepewności w obszarze cen transferowych Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przygotowanie projektu ustawy regulującej kwestię terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych za rok 2021, jak również projektu rozporządzenia określającego strukturę TPR składanego w roku obecnym i kolejnym. Można więc uznać, że duża część wątpliwości dotycząca cen transferowych została u podatników rozwiana, przynajmniej jeśli chodzi o najbliższe miesiące.

AUTOR: Marcin Orzechowski, Specjalista, Ceny Transferowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.