Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych (dyrektywa 2014/95/UE) , od 2017 roku duże polskie spółki giełdowe poza tradycyjnymi raportami o wynikach będą musiały publikować również raporty pozafinansowe.

Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych ma zastosowanie do dużych jednostek zainteresowania publicznego, zatrudniających 500 lub więcej pracowników a suma bilansowa jest powyżej 20 mln euro lub osiągane przychody netto przekraczają 40 mln euro. Raport dołączony będzie do obligatoryjnego raportu okresowego lub rocznego, który publikuje dana spółka.

Jednostki, do których ma zastosowanie dyrektywa, mają obowiązek ujawniania informacji dotyczących szeregu kwestii niefinansowych, w takim stopniu aby umożliwić ocenę rozwoju, wyników i kondycji jednostki oraz wpływu działań podejmowanych w tym zakresie.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

W prezentacji na temat ustawy transponującej ww. dyrektywę wspomniano, że rozszerzone raportowanie niefinansowe związane będzie z ujawnianiem istotnych danych dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, w tym:

  • zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
  • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
  • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych i pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
  • opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach ww. polityk;
  • opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do kwestii: środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

Więcej o raportowaniu spółek giełdowych możesz przeczytać na blogu „Księgowość jest sexy”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 2017 dodatkowe raporty spółek giełdowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów