Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, poszerzeniu uległ katalog warunków pozwalających na uzyskanie zwrotu VAT w 25-dniowym terminie. W dalszym ciągu termin podstawowego zwrotu VAT będzie wynosił 60 dni, termin skrócony 25 dni, a termin wydłużony 180 dni.

Co się zmieniło od 2017 roku

Jak wynika z nowej ustawy, otrzymanie zwrotu VAT w skróconym terminie zostało ograniczone między innymi obowiązkiem dokonywania płatności poprzez rachunek bankowy, zmniejszeniem do 3 000 zł kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, czy też uzyskaniem statusu podmiotu zaufanego. Nowe warunki ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2017 r.

Wszystkie te zmiany zawarte są w nowym brzmieniu art.87 ust.6 ustawy o VAT. I tak od 1 stycznia 2017 r. urząd skarbowy, na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

Zwrot VAT dopiero po pełnej kontroli

Jak podano w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, dotychczasowe regulacje nie dawały urzędom skarbowym odpowiedniego czasu na zbadanie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku. Dodatkowe utrudnienia powstawały, gdy kwota podatku naliczonego wynikała z wykazywanych kwot do przeniesienia z poprzednich deklaracji i powstawały trudności z ustaleniem wszystkich zapłat.

Dlatego też w myśl nowej ustawy, termin zwrotu może zostać wydłużony przez urzędników w znacznie prostszy sposób. Mianowicie urząd skarbowy może podjąć decyzję o sprawdzeniu rozliczenia nie tylko danego podatnika, ale także innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami, które są przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Wtedy też nastąpi wydłużenie terminu zwrotu VAT do momentu zakończenia kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy też postępowania podatkowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. O wydłużenie terminu zwrotu, ale nie dłużej niż na 3 miesiące, może wnioskować także Komendant Główny Policji, Szef CBA, ABW lub Prokurator Generalny w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Od 2017 r. trudniej o zwrot VAT w przyspieszonym terminie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów