fbpx

Treść artykułu

Po upływie trzech okresów rozliczeniowych VAT, podatek naliczony można odliczyć jedynie składając korektę deklaracji. Może ona dotyczyć tylko tego okresu, w którym powstało prawo do odliczenia.

Prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu przedpłaty na towary i usługi (zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o podatku od towarów i usług; dalej: ustawy) powstaje w tym samym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej, niż w okresie, w którym kupujący otrzymał fakturę. Tak więc o dacie powstania prawa do odliczenia decydują dwie daty: data powstania obowiązku podatkowego oraz data otrzymania faktury.

Plus dwa kolejne okresy

Jeżeli z jakichś powodów nie odliczymy podatku w okresie, w którym to prawo powstało, to (zgodnie z art. 86 ust. 11) mamy prawo do odliczenia także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jednak jeśli także w ciągu tych dwóch następnych okresów nie zdążymy odliczyć podatku naliczonego od nabycia, to pozostanie nam jedno rozwiązanie: odliczenie w drodze korekty deklaracji (zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy).

Korekta deklaracji

Korektę deklaracji VAT można złożyć w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość złożenia korekty dotyczącej tylko tego pierwszego okresu, w którym powstało prawo do odliczenia. Nie można odliczać podatku VAT w drodze korekty któregoś z dwóch następnych okresów.

Regulacja ta w znaczny sposób ogranicza prawo wyboru terminu odliczenia podatku od zakupów.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Przykład:

Faktura z tytułu nabycia towarów biurowych za gotówkę została wystawiona 2. czerwca 2014 roku. Pracownik dokonujący zakupu otrzymał ją tego samego dnia, jednak zapomniał jej rozliczyć. Faktura przeleżała na jego biurku kilka miesięcy. Została znaleziona w październiku – czyli po upływie terminu złożenia deklaracji VAT za sierpień.

Obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w czerwcu, i w tym samym miesiącu powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego u kupującego. Następnie kupujący miał jeszcze prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony także w deklaracji za lipiec i sierpień. Ale z tego prawa nie skorzystał. Może więc sporządzić korektę deklaracji jedynie za czerwiec 2014 r., w terminie do końca roku 2018.

Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja nr IPPP3/443-120/13-2/LK z 10. maja 2013 r., wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Wskazano w niej, że : „(…) Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji jedynie za ten miesiąc, w którym prawo do obniżenia wystąpiło, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe.”

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane