fbpx

Treść artykułu

Wybierasz się na wesele lub komunię? Wiesz jakie zasady podatkowe wiążą się z przekazywaniem prezentów, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn? 

W związku z niedawnym „odmrożeniem” branż gastronomicznej oraz rozrywkowej, w całym kraju obserwujemy prawdziwy wysyp komunii oraz wesel, przełożonych z wcześniejszych terminów. Takie uroczystości wiążą się oczywiście z prezentami, których wartość nierzadko przekracza kilka tysięcy złotych. Warto zatem przypomnieć podstawowe zasady opodatkowania prezentów okolicznościowych, aby przez nieuwagę nie zapomnieć o zgłoszeniu wartościowego podarunku do urzędu skarbowego i nie narazić na „nieprzyjemności”.

Podstawy: podział prezentów na grupy podatkowe

Co do zasady, prezenty podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami „Ustawy o podatku od spadków i darowizn”. Szczegółowe zasady naliczania podatku od otrzymanych prezentów zależne są od tego, kim dla obdarowanego jest darczyńca. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W poszczególnych grupach podatkowych znajdują się:

Grupa 0 – członkowie najbliższej rodziny: małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha;

Grupa I – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;

Grupa II – zstępni rodzeństwa, wujkowie, ciotki, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżeństwo rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Grupa III – pozostali obdarowani.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Ogólne zasady naliczania podatków od prezentów (darowizn)

Oczywiście nie od każdego prezentu musimy zapłacić podatek. Taki obowiązek powstaje dopiero, gdy darowizna przekroczy kwotę wolną od podatku. Przypominamy, że jeśli od danej osoby otrzymaliśmy więcej niż jeden prezent w ciągu ostatnich 5 lat (a dokładnie w okresie 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia darowizny), to do wartości ostatniej darowizny dolicza się wszystkie poprzednie darowizny z tego okresu. Zarówno kwota zwolniona od opodatkowania, jak i stawka podatku dla poszczególnych kwot, jest zróżnicowana ze względu na przynależność darczyńcy do danej grupy podatkowej. Zależności te zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Grupa Wartość darowizny (w zł) Stawka podatku wynosi
od do
0 nie dotyczy nie dotyczy 0%
1 9637 0%
9637 19915 3%
19915 30193 308,3 zł i 5% od nadwyżki ponad 19915 zł
30193 822,2 zł i 7% od nadwyżki ponad 30193 zł
2 7276 0%
7276 17554 7%
17554 27832 719,5 zł i 9% od nadwyżki ponad 17754 zł
27832 1644,5 zł i 12% od nadwyżki ponad 27832 zł
3 4902 0%
4902 15180 12%
15180 25458 1233,4 zł i 16% od nadwyżki ponad 15180 zł
25458 2877,9 zł i 20% od nadwyżki ponad 25458 zł

Źródło: „Ustawa o podatku od spadków i darowizn” [Dz.U. z 2021 r. poz.1043]

Przyjęcie wartościowego prezentu wymaga złożenia zeznania do US

Jak widać w zestawieniu zaprezentowanym w tabeli, stawka podatku jest istotnie zróżnicowana w zależności od grupy podatkowej oraz wartości przekazanej darowizny (w tym także prezentu okolicznościowego). Zgodnie z art. 17a „Ustawy o podatku od spadków i darowizn”, obdarowany prezentem o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn, zobowiązany jest do złożenia zeznania o nabyciu darowizny do urzędu skarbowego, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania prezentu. Taką informację należy złożyć na druku SD-3. Po przesłaniu tego dokumentu do skarbówki, wydawana jest decyzja stwierdzająca wysokość podatku. Zapłaty podatku od spadków i darowizn dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy. Należy go zapłacić w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty doręczenia decyzji organu podatkowego. Wszelkie czynności związane z otrzymaną przez dzieci darowizną (np. drogocennym prezentem komunijnym) są podejmowane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zwolnienie z opodatkowania dla grupy „0” – o czym należy pamiętać?

Specjalny przywilej obejmuje wszelkie darowizny otrzymane od osób najbliższych, znajdujących się w tzw. grupie „0”. Są one bowiem zwolnione z podatku, nawet jeśli wartość prezentu przekroczy kwotę wolną dla grupy 1 (9637 zł). Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego. Takiego zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia otrzymania prezentu.

Zwolnienia z podatku: przekazanie pieniędzy w gotówce czy przelew?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku, konieczne jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy przez obdarowanego na jego rachunek bankowy lub w SKOK. Wątpliwości budzi fakt, czy wystarczy dokonanie wpłaty gotówkowej, czy jednak konieczne jest dokonanie przelewu z rachunku darczyńcy. Ze względu na brak jednoznacznego przepisu, sugerujemy, aby dokonywać przelewów, wówczas mamy pewność, iż unikniemy opodatkowania prezentu.

AUTOR: : Jan Prokop, Asystent ds. księgowości, Outsourcing finansowo-księgowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane