Jak wskazywaliśmy w naszej poprzedniej publikacji, już za kilka dni w życie wejdzie nowelizacja tzw. Tarczy Antykryzysowej. W ramach nowelizacji uchylony zostanie m.in. art. 15ze tej ustawy dotyczący wygasania umów najmu w okresie obowiązywania ograniczeń pod warunkiem złożenia przez najemców ofert w zakresie przedłużenia obowiązywania owych umów. Co zatem z ofertami dotyczącymi ostatniego lockdownu obowiązującego od 20 marca 2021 r. do 2 maja 2021 r., które nie zostały jeszcze złożone?

Najemcy mają coraz mniej czasu na złożenie oferty przedłużenia umowy

Przypomnijmy, że do tej pory celem skorzystania z dobrodziejstwa w postaci wygaszenia wzajemnych zobowiązań stron umów najmu w okresie zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, najemca w terminie 3 miesięcy od ustania zakazu musiał złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy.

Nie upłynął zatem jeszcze termin złożenia oferty w związku z ostatnim okresem ograniczenia działalności kończącym się w maju bieżącego roku. W świetle obecnej regulacji oferty te mogą być bowiem składane do 3 sierpnia 2021 r.

Nie może jednak umknąć naszej uwadze fakt, że wraz z wejściem w życie nowelizacji przepis ten zostanie uchylony. Uchylona zostanie tym samym podstawa prawna składania owych ofert. Co więcej, nowe przepisy dotyczące obniżenia czynszu znajdą zastosowanie jedynie do stanów faktycznych, które będą miały miejsce po wejściu nowelizacji w życie – art. 15ze(1) nie będzie miał zatem zastosowania do ostatniego lockdownu.

Ważny fragment

A zatem, w odniesieniu do zakazu prowadzenia działalności kończącego się w maju bieżącego roku rekomendujemy możliwie szybkie składanie ofert tak by dotarły one do wynajmujących przed wejściem w życie omawianej regulacji, tj. przed dniem 23 lipca 2021 r. Brak złożenia oferty w trybie uchylanego art. 15ze ust. 2 będzie co do zasady równoznaczny z koniecznością uiszczenia czynszu za okres zakazu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Skrócenie okresu obowiązywania umowy najmu

W świetle nowych przepisów, najemca, w terminie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji, będzie uprawniony do złożenia oświadczenia w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych ofert przedłużenia obowiązywania umów najmu (których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r.). Złożenie tego oświadczenia umożliwi najemcy skrócenie okresu obowiązywania umowy o ten okres przedłużenia, który nie upłynął do dnia złożenia oświadczenia.

Tym samym, najemca, który przed dniem wejścia w życie nowelizacji złoży ofertę w związku z ostatnim lockdownem, będzie mógł, na podstawie znowelizowanych przepisów, częściowo uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli. W takim przypadku najemca ten pozbędzie się konieczności przedłużenia umowy najmu, nie pozbawiając się jednocześnie uprawnienia do zawieszenia zobowiązań wynikających z umowy najmu w okresie obowiązywania zakazu.

Jeżeli napotkacie Państwo jakiekolwiek problemy związane ze stosowaniem omawianej nowelizacji, w szczególności w związku z oświadczeniami o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych ofert, nasi prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton Legal są do Państwa pełnej dyspozycji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.