Nadeszła długo wyczekiwana przez wynajmujących i najemców powierzchni w galeriach handlowych zmiana. Na mocy ogłoszonej 1 lipca 2021 r. nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej do lamusa przechodzi art. 15ze tej ustawy dotyczący wygasania umów najmu w okresie obowiązywania ograniczeń pod warunkiem złożenia przez najemców odpowiednich ofert.

Uchylany przepis przysporzył przedsiębiorcom wielu wątpliwości interpretacyjnych – do tej pory w praktyce stosowany jest w różny sposób. Czy nowa regulacja będzie zatem rozwiązaniem wszystkich istniejących problemów, czy może doprowadzi jedynie do zaognienia istniejących sporów?

Automatyczne obniżenie świadczeń i koniec ze składaniem ofert w zakresie przedłużenia umowy

Przypomnijmy, że dotychczas, na mocy art. 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasały wzajemne zobowiązania stron wynikające m. in. z umów najmu lokali znajdujących się w tych obiektach. Warunkiem wystąpienia takiego stanu było złożenie przez najemcę, w terminie 3 miesięcy po ustaniu zakazu, bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji sytuacja ta ulegnie zmianie – w przypadku wprowadzania kolejnych ograniczeń prowadzenia działalności w galeriach handlowych, na mocy nowego art. 15ze1 zmniejszeniu ulegnie wysokość świadczeń należnych wynajmującym – do 20% w okresie trwania zakazu i do 50% w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Ważny fragment

Wystąpienie takiego skutku nie jest uzależnione od złożenia przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek oferty. Oznacza to, że ewentualne dalsze zakazy prowadzenia działalności gospodarczej nie będą miały wpływu na czas trwania zawartych umów.

Uchylenie się od niektórych skutków prawnych złożonych ofert

Nowelizacja umożliwia nadto najemcom uchylenie się od niektórych skutków prawnych ofert w przedmiocie przedłużenia umów najmu, złożonych na podstawie uchylanego art. 15ze ust. 2 tzw. Tarczy Antykryzysowej. Dotyczy to jednak jedynie tych ofert, których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. Złożenie w terminie 14 dni od wejścia w życie omawianej nowelizacji, oświadczenia w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych ofert dotyczących przedłużenia umów umożliwi skrócenie okresu obowiązywania umowy o ten okres przedłużenia, który nie upłynął do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Potencjalne źródła konfliktów

Brzmienie nowo uchwalonych przepisów pozwala przypuszczać, że również na ich podstawie dojdzie do niejednego sporu interpretacyjnego pomiędzy wynajmującymi a najemcami. Tytułem przykładu, regulacja nie rozstrzyga co powinno wydarzyć się w sytuacji, w której najemca nie złoży przed wejściem w życie nowelizacji oferty przedłużenia umowy, która powinna być przedłożona wynajmującemu w związku z ostatnim okresem ograniczenia działalności gospodarczej kończącym się w maju bieżącego roku. Przypomnijmy, że oferty takie są składane przecież na podstawie art. 15ze, który zostanie uchylony wraz z wejściem w życie omawianej regulacji.

Jeżeli napotkacie Państwo te lub inne problemy związane ze stosowaniem omawianej nowelizacji, nasz zepół Kancelarii Grant Thornton jest do Państwa pełnej dyspozycji, zapewniając doradztwo prawne w szczególności w zakresie wsparcia w negocjacjach pomiędzy najemcami i wynajmującymi związanych ze stosowaniem tzw. Tarczy Antykryzysowej.

 

AUTOR: Michał Zaborowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.