Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko konkurs na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom. Wsparte zostaną projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, w tym polegające m.in. na:

  • przebudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  • budowie lub przebudowie lokalnych źródeł ciepła (w tym wymianie źródła na instalację OZE);
  • zastosowaniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych. Pomoc będzie udzielana w formie pożyczki, która będzie mogła być częściowo umorzona (do 15% kosztów kwalifikowanych – w zależności od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii). Wnioski o dofinansowanie można składać w okresie od 30 czerwca 2016r. do 31 sierpnia 2016r. Kwota środków przeznaczona na wsparcie projektów w ramach konkursu wynosi 500 mln zł.

Autor: Michał Wałecki, Departament Doradztwa Europejskiego

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pieniądze dla dużych przedsiębiorstw na poprawę efektywności energetycznej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.