20 września 2016 r. sieci handlowe odetchnęły z ulgą. Tego dnia Minister Finansów ogłosił, że, zgodnie z nakazem Komisji Europejskiej, Polska zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej (potocznie nazywanego podatkiem handlowym). Jednocześnie jednak zapowiedział, że temat daniny od sklepów wielkopowierzchniowych powróci. Pytanie, w jakiej formie?

Brak obciążenia mniejszych podmiotów formą pomocy publicznej

W komunikacie wydanym przez Komisję Europejską nie pozostawiono wątpliwości, jaka jest przyczyna wszczęcia postępowania wyjaśniającego i wydania nakazu zawieszenia poboru nowego podatku. Komisja doszła do wniosku, że „progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej.”.

Trudno odmówić prawdziwości stwierdzeniu, że podatek handlowy w kształcie takim, jak obowiązujący od dnia 1 września 2016 r., obciąża większe podmioty. Zgodnie z przepisami, podstawą opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej jest nadwyżka miesięcznych przychodów ponad kwotę 17 mln PLN. Oznacza to, że mniejsze podmioty podatku w ogóle nie zapłaciłyby. Podatnicy osiągający wyższe przychody zapłaciliby podatek w wysokości 0,8% ww. nadwyżki, a od nadwyżki ponad 170 mln PLN- już 1,4%.

Przeciw handlowcy i Bruksela

Organizacje zrzeszające podmioty z branży handlu detalicznego podkreślały, że podatek handlowy w takim kształcie obciąża przede wszystkim podatników osiągających wysokie obroty, a więc sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Niektóre podmioty podjęły, jeszcze przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej podatek handlowy, próby zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez wyodrębnienie mniejszych podmiotów, a w efekcie – zwielokrotnienie „kwoty wolnej” i uniknięcie zapłaty daniny w wysokości 1,4% nadwyżki ponad 170 mln PLN.

Trudno nie zauważyć podobieństwa działań organów UE do postępowania w momencie wprowadzenia analogicznej daniny na Węgrzech. Komisja Europejska tego nie ukrywa – w komunikacie z dnia 19 września można przeczytać, że nakaz zawieszenia poboru podatku handlowego jest „następstwem decyzji podjętej przez Komisję w lipcu 2016 r. w sprawie węgierskiego podatku progresywnego, opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej”.

Na Węgrzech w 2011 r. wprowadzono daninę obciążającą sprzedawców detalicznych. Po zmianach wprowadzonych w 2015 r. przepisy zakładały opodatkowanie wysokości zsumowanego przychodu wszystkich przedsiębiorstw należących do danej grupy kapitałowej. Najniższa stawka wynosiła 0,1% przychodu, stawka maksymalna (od przychodu powyżej 300 mld HUF, czyli ok. 950 mln EUR)- 6%. Komisja Europejska postępowanie w sprawie tego podatku zakończyła w lipcu 2016 r. orzekając, że danina stanowi niedozwoloną pomoc publiczną.

Budżet bez zmian

Z komunikatów prasowych Ministerstwa Finansów wynika, że decyzja Komisji Europejskiej nie była niespodzianką. W komunikacje z dnia 19 września 2016 r. stwierdzono, że „Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Trwała wymiana korespondencji, otrzymywaliśmy informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i naszego przedstawicielstwa w Brukseli”.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 20 września 2016 r., Minister Finansów poinformował o tym, że dokona zaniechania poboru podatku, ale jednocześnie zapowiedział wprowadzenie podatku do sklepów wielkopowierzchniowych w innej formie. Ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej ma doniosłe skutki nie tylko dla podmiotów, które w obecnym kształcie przepisów miały być jego podatnikami. Zapowiedź wprowadzenia daniny „w innym kształcie” może być rozumiana jako stworzenie nowego podatku handlowego, obciążającego podmioty według  innej formuły, np. od powierzchni sklepowej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podatek handlowy zawieszony, ale może powrócić w innej formie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.