Rynek NewConnect w dalszym ciągu kojarzy się z rynkiem dla stosunkowo niedużych, dynamicznie rozwijających się spółek z innowacyjnych branż, których historia działalności nie sięga dalekiej przeszłości. W związku z końcem roku 2013, dokonaliśmy podsumowania ubiegłorocznych debiutantów NewConnect i sprawdziliśmy, jakie spółki zdecydowały się na notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Na NewConnect w 2013r. zadebiutowały 42 spółki. Liczba ta w porównaniu z debiutami w poprzednich latach nie jest bardzo duża (89 spółek – 2012r., 172 spółki – 2011r., 85 spółek – 2010r.). Pytaniem jest czy zmniejszenie spółek chętnych do notowania w ASO wynika z zaostrzenia przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu czy może jest skutkiem większej dostępności i popularności innych form pozyskania finansowania, jakimi są np. obligacje korporacyjne i rynek Catalyst. Do końca maja na rynek weszły 23 podmioty, czyli ponad połowa debiutantów. IV kwartał tego roku był zdecydowanie najsłabszy – zadebiutowało jedynie 6 przedsiębiorstw.

 

liczba_debiutow_0

Nowym emitentom w ramach oferty prywatnej udało się pozyskać średnio 2,5 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że mediana jest dużo niższa i wynosi jedynie 1,0 mln zł. Spółka Imagis pozyskała najwięcej bo aż 13,7 mln zł. Cena na debiucie wzrastała o 20% w stosunku do ceny akcji w ofercie prywatnej. W kilku przypadkach cena w pierwszym dniu notowań podwoiła wartość ceny emisyjnej. Jedynie 7 spośród 42 spółek zanotowało spadki wartości akcji na zamknięciu dnia debiutu.

Czy spółki, które zdecydowały się zadebiutować pochodzą rzeczywiście z bardzo innowacyjnych branż? Największy udział wśród nowych emitentów NewConnect mają spółki z sektora usług finansowych. Na kolejnym miejscu jest handel oraz branża technologiczna, którą reprezentują podmioty zajmujące się m.in produkcją urządzeń energetycznych, maszyn do obrabiania drewna czy wsparciem sprzedaży, tworzeniem nowoczesnych rozwiązań audio-wideo. Kilka spółek zajmuje się informatyką, kilka działa w obszarze nieruchomości i budownictwa, pozostałych usług.

 

branze_debiutujacych_spolek

 

Obszar działalności emitentów jest najbardziej zróżnicowany. Zdecydowanie najwięcej tegorocznych debiutów na rynku NewConnect stanowią spółki z województwa mazowieckiego – jest to aż 45% wszystkich debiutów w 2013r. Na kolejnym miejscu plasuje się województwo dolnośląskie, wielkopolskie i pomorskie. Pozostałe spółki pochodzą z regionu południowej i południowo-wschodniej Polski.

 

liczba_debiutow_wg_wojewodztw_0

 

Co przyniesie 2014 rok na NewConnect? Na dzień dzisiejszy wiadomo, że GPW pracuje nad kolejnymi zmianami dotyczącymi rynku NewConnect. Wśród obszarów, na które kładziony będzie większy nacisk są poprawa przejrzystości rynku, zwiększenie jakości ładu korporacyjnego spółek, pełniejsza i wyższa jakość informacji pochodzących ze spółek. Mamy nadzieje, że nowe regulacje jak i sytuacja ekonomiczna wpłyną pozytywnie na liczbę emitentów i inwestorów na „małej giełdzie”.

Autor: Barbara Mitoraj

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podsumowanie debiutów NewConnect w roku 2013.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.