Polacy o firmach rodzinnych 2016. Firmy z przyszłością

Treść artykułu

Fundacja Firmy Rodzinne, której partnerem Grant Thornton, opublikowała najnowszą, trzecią edycję raportu „Polacy o Firmach Rodzinnych”. Według badania, którego wyniki prezentowane są w raporcie, Polacy cenią rodzinną przedsiębiorczość, chcą ją wspierać, a nawet deklarują, że są w stanie płacić więcej za produkty firm rodzinnych.

Dynamicznie rośnie liczba Polaków gotowych zapłacić więcej za produkty z firm rodzinnych niż za ich odpowiedniki wytworzone w firmach o nie-rodzinnym charakterze. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne w sierpniu 2016 roku taką deklarację złożyło 43% badanych. To o ponad 7 pkt. proc. więcej niż w zeszłym roku i 30 pkt. proc. więcej niż dwa lata temu.

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający Grant Thornton

Firmy nie działają w próżni. Życie każdego biznesu jest ściśle powiązane z życiem jego interesariuszy – właścicieli, ale też dostawców, odbiorców, banków, pracowników i lokalnych społeczności. Komunikowanie rodzinności firmy jest bardzo wyraźną deklaracją przedsiębiorcy. Deklaracją, że firma nie zniknie wraz z odejściem pierwszego pokolenia właścicieli. Deklaracją, że firma działa w oparciu o wartości, a nie dla zysku za wszelką cenę. A w końcu również deklaracją, że swoim nazwiskiem rodzina gwarantuje jakość produktów i współpracy. Komunikowanie rodzinności jest zatem jasnym sygnałem dla otoczenia, że w odpowiednim dla rodziny czasie nastąpi proces zaplanowanej i odpowiednio przygotowanej, a zatem bezpiecznej zmiany – sukcesji. Przekazanie władzy w firmie nie będzie dla otoczenia zaskoczeniem i nie spowoduje utraty zaufania.

 

Pełny raport dostępny jest na stronie polacyofirmachrodzinnych.pl

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane