97 proc. zagranicznych inwestorów obecnych na polskim rynku zainwestowałoby ponownie w naszym kraju – wynika z 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, którego współautorem był Grant Thornton.

Mimo pierwszych od ośmiu lat istotnych zmian na scenie politycznej, Polsce udało się utrzymać dobry wizerunek w oczach zagranicznych inwestorów. Według badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z Grant Thornton oraz bankiem HSBC aż 97 proc. inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, przyznało, że gdyby mieli jeszcze raz podejmować decyzję o lokalizacji swojego biznesu, to ponownie wybrałoby Polskę jako miejsce inwestycji. Wyniki te są bardzo zbliżone do ubiegłorocznych, kiedy to 98 proc. zagranicznych inwestorów deklarowało, że ponownie wybrałoby Polskę.

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o ogólną ocenę klimatu inwestycyjnego w Polsce. W skali od 1 do 5, gdzie jeden oznaczało „bardzo źle”, a 5 – bardzo dobrze, inwestorzy ocenili nasz kraj średnio na 3,72 pkt, co jest najwyższym rezultatem w dziesięcioletniej historii badania. Wynik ten sugeruje, że mimo istotnych zmian na scenie politycznej, jakie zaszły w Polsce między poprzednią a tegoroczną edycją badania, warunki prowadzenia biznesu – w ocenie ankietowanych zagranicznych inwestorów – nie pogorszyły się.

Wykres: Jak ocenia Pan/Pani ogólny klimat inwestycyjny w Polsce?

Zagraniczni inwestorzy wskazali także mocne i słabe strony prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ich zdaniem największym atutem Polski jako lokalizacji inwestycji są czynniki makroekonomiczne, czyli wielkość i stabilność rynku wewnętrznego. Ważną przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki stanowią również jej wysokiej jakości kadry, czyli wydajny, lojalny i dobrze wykwalifikowany personel. Do inwestowania w Polsce zachęcają także jej zasoby materialne, np. łatwo dostępne surowce, dobre grunty czy stojąca na coraz wyższym poziomie infrastruktura.

Najsłabiej inwestorzy zagraniczni ocenili natomiast czynniki związane z prawnymi aspektami prowadzenia biznesu w Polsce. W opinii respondentów polskie prawo w wielu obszarach powinno być spójniejsze i stabilniejsze, a także napisane w sposób nie wywołujący wątpliwości przy jego interpretacji. Wśród najgorzej ocenionych czynników znalazły się jeszcze efektywność sądów gospodarczych, złożoność systemu podatkowego czy procedury związane z pozyskiwaniem licencji i koncesji.

Przemysław Polaczek

Partner Zarządzający, Grant Thornton

Mimo, że ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce jest najwyższa w historii badania, to istnieją obszary, które wpływają negatywnie na ocenę naszego kraju. Mowa tu w szczególności o niejasnym i mało stabilnym prawie, na co duży wpływ ma nadprodukcja prawa, monitorowana regularnie przez firmę Grant Thornton. Już w 2015 roku w życie weszło rekordowe 29843 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższej rangi, a jeżeli utrzymana zostanie dynamika z pierwszych trzech kwartałów tego roku, to „rekord” ten zostanie poprawiony o niemal 2000 stron. Dlatego jednym z priorytetów rządzących w najbliższych latach powinno być uczynienie polskiego systemu prawnego bardziej przyjaznym

W badaniu zapytano inwestorów również o ich plany na najbliższy rok. Okazuje się, że zagraniczne firmy optymistycznie oceniają perspektywy rozwoju swojej działalności w Polsce, przewidując wzrost przychodów i eksportu oraz zapowiadając zwiększenie zatrudnienia i inwestycji. Warto dodać, że ich optymizm jest zdecydowanie większy niż wśród rodzimych firm i to w każdej z uwzględnionych kategorii.

Czytaj więcej w pełnym raporcie:

RAPORT | Klimat inwestycyjny w Polsce

(.pdf, Rozmiar: 1,68 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.