Tylko 42 proc. polskich pracowników podejmuje wysiłek dokształcania się po pracy, a zaledwie 21 proc. jest w stanie wyłożyć na to własne pieniądze. Większość nie widzi potrzeby rozwoju – wynika z badania Grant Thornton.

Polscy pracownicy stosunkowo rzadko podejmują na własną rękę wysiłek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – wynika z raportu „Czy polscy pracownicy myślą o rozwoju”. Ponad połowa Polaków – 58 proc. – twierdzi, że w ostatnim roku nie podejmowało żadnych działań mających na celu rozwój zawodowy bądź osobisty (np. kursy językowe, zawodowe, studia podyplomowe, pracę z trenerem lub samokształcenie, udzieliło odpowiedzi negatywnej). Co więcej, wśród osób, które zadeklarowały, że kształcą się na własną rękę, nieco ponad połowa (51 proc.) odpowiedziała, że płaci za to we własnym zakresie. Oznacza to, że tylko 21 proc. pracowników w Polsce inwestuje we własny rozwój swoje prywatne pieniądze.

Wykres 1: Czy Pan/Pani w ostatnim roku podejmował/a działania mające na celu rozwój zawodowy bądź osobisty, np. kursy językowe. studia podyplomowe, praca z trenerem lub samokształcenie? Odpowiedzi w proc.; N=100

Najwięcej osób – bo 46 proc. respondentów, którzy podjęli się kształcenia w ciągu ostatniego roku – zdecydowała się na kursy bądź certyfikaty zawodowe. Mniejszą popularnością cieszyły się zajęcia z rozwoju osobistego, studia wyższe (podyplomowe, doktoranckie) czy nauka języków obcych.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

 

Jaką formę kształcenia preferują polscy pracownicy? Są w tej kwestii raczej tradycjonalistami. Ponad 73 proc. respondentów, którzy zadeklarowali, że dokształcają się, wskazało na tradycyjne spotkania z nauczycielami, indywidualne lekcje lub zajęcia w grupach. Nowinki technologiczne (wykorzystywanie aplikacji na smartfony, kursy internetowe) są nadal mało popularnym wyborem.

Monika Smulewicz

Partner w Departamencie Outsourcingu

Rozwój technologiczny oraz zachodzące na rynku zmiany w coraz większym stopniu wymagają od pracowników stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wręcz zmuszają ich do elastyczności, gotowości do rozwoju oraz pozytywnego nastawienia na zmianę, ze zmianą zawodu włącznie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ponad połowa Polaków nie rozwija swoich kompetencji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.