Najpierw 400 mln zł, następnie 550 mln zł, a niebawem 1 mld zł znajdzie się w puli pożyczek płynnościowych, które na preferencyjnych warunkach mają być już niebawem ponownie udostępnione firmom mikro, małym oraz średnim przez BGK.

Pożyczki Płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy oraz zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Początkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczyło 400 mln zł na program pożyczek, realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jednak – jak stwierdził podczas wczorajszej konferencji Daniel Szczechowski (naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów DIR w MFiPR) – „bardzo szybko okazało się, że jest to suma znacząco niewystarczająca”. Wkrótce zapadła więc decyzja w ministerstwie o podwyższeniu wartości tego wsparcia o kolejne 150 mln zł, ale – jak wówczas zapowiadali przedstawiciele MFiPR, nie było to „ostatnie słowo” resortu (o czym więcej tutaj).

Wczoraj tę dobrą dla przedsiębiorców deklarację potwierdził Daniel Szczechnowski informując, że resort planuje „przeznaczyć jeszcze 500 mln zł”. Zatem „cała wartość programu przekroczy mld zł”. Jakie są zasady przyznawania pożyczek?

Kto może ubiegać się o pożyczkę płynnościową z BGK?

Pożyczki płynnościowe z POIR (program operacyjny Inteligentny Rozwój), są przeznaczone dla przedsiębiorców z firm mikro-, małych i średnich – niezależnie od reprezentowanej przez nie branży, dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. To jest takich firm, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 roku, natomiast obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są taką sytuacją zagrożone.

Wsparcie nie obejmuje dużych podmiotów. Pożyczki są oferowane przedsiębiorcom w ramach programu Tarczy Antykryzysowej, uruchomionego pod koniec kwietnia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Termin obowiązywania programu pożyczek płynnościowych został przewidziany do końca 2020 roku.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Na jakie cele można zaciągnąć pożyczkę płynnościową?

Przemysław Derwich, dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w Banku Gospodarstwa Krajowego poinformował wczoraj, że pożyczka może być przeznaczona na cel wskazany przez firmę. Między innymi na:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy (znajdującego się formalnie na liście płac podwykonawców),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
 • pokrycie zobowiązań handlowych (m.in. zaległych faktur),
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zakup towarów,
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Co napisać we wniosku, żeby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia?

Daniel Szczechowski, naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów DIR w MFiPR podpowiedział podczas wczorajszej wideokonferencji przedsiębiorcom, że ważne jest konkretne uzasadnienie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firmy. Dodał przy tym, że „warunki wejścia nie są takie sztywne, jak w przypadku innych instrumentów”.

Na jakich warunkach są udzielane pożyczki płynnościowe z BGK?

Pożyczki są oferowane na preferencyjnych warunkach, które obejmują:

 • okres spłaty pożyczki: do 6 lat,
 • oprocentowanie: 0%,
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy od daty uruchomienia pożyczki,
 • wakacje kredytowe (wydłużenie okresu spłaty): 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki),
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i jej obsługę.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł. „Wysokość jest ustalana indywidualnie”, jak powiedział wczoraj dyrektor Derwich. Dodał, że podstawą jest jedna czwarta obrotu firmy albo dwukrotność wynagrodzeń pracowników w 2019 roku. Pożyczka musi być rozliczona do 180 dni od jej udzielenia.

Ważny fragment

Uwaga! Wspomniane wsparcie jest dostępne dla firm, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i które nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Daniel Szczechnowski poinformował, że pożyczki płynnościowe z BGK to nie produkt rynkowy, ale pomoc publiczna, która „nie wchodzi w zakres limitu pomocy de minimis, ani nie koliduje z innym formami pomocy”.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Przyjmowanie wniosków chwilowo wstrzymane!

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie przedsiębiorców, aktualnie przyjmowanie wniosków zostało wstrzymane. Pożyczki płynnościowe są udzielane poprzez instytucje finansujące, współpracujące z BGK – ich lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie banku. Jak poinformował dyrektor Derwich, z powodu dużego zainteresowania pośrednicy nie tylko dostaną nowe środki, ale wkrótce będzie ogłoszony nowy nabór na pośredników, którzy zostaną zasileni kolejną pulą finansowania. Formalności będzie można przeprowadzić w pełni online, lub podczas wizyty w biurze pośrednika. Bieżące informacje na temat dostępności pożyczek warto śledzić na stronie banku.

Dyrektor dodał także, że „nad podobnym instrumentem pracują urzędy marszałkowskie, a finansowanie będzie pochodzić z funduszy regionalnych”.

Darmowe szkolenia on-line dla biznesu

Wczorajsza konferencja odbyła się w ramach cyklu 20 szkoleń online pt. „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”. Podczas kolejnych spotkań (których zostało jeszcze 16 – dokładny harmonogram tutaj), eksperci z różnych dziedzin (m.in. finansów czy prawa pracy), będą wyjaśniali w jaki sposób przedsiębiorcy i samorządowcy mogą skorzystać z narzędzi wsparcia przygotowanych przez rząd. Będą także odpowiadali na pytania uczestników. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 maja br.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista, Outsourcing

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pożyczki płynnościowe od BGK zwiększają pulę do 1 mld zł

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów