Urlop wypoczynkowy stanowi jedno z zasadniczych uprawnień pracowniczych. Dotyczy to też pracowników tymczasowych, choć ich uprawnienia urlopowe wynikają z odrębnych przepisów. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych zostały uregulowane odrębnie w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i nie mają do nich zastosowania przepisy Kodeksu Pracy.

Różnice dotyczą wymiaru urlopu wypoczynkowego, ustalania stażu urlopowego oraz trybu jego udzielania. Zgodnie z brzmieniem art. 17 Ustawy – pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Wymiar urlopu nie jest uzależniony od stażu pracy pracownika.

Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Do wyliczenia miesięcznego terminu pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a konkretnie art. 114. Przepis ten stwierdza, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za 30 dni.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

W praktyce może się zdarzyć sytuacja, iż wymiar urlopu pracownika w pierwszym roku pracy wyniesie aż 24 dni. Pracownik tymczasowy ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w razie niewykorzystania urlopu.

W sytuacji przejścia, w trakcie roku kalendarzowego, z zatrudnienia w ramach umowy o pracę tymczasową na „zwykłą” umowę o pracę, pracownikowi nie będzie przysługiwał urlop za okres, za który wykorzystał on urlop u poprzedniego pracodawcy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza to, iż jeżeli pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż mu przysługiwał zgodnie z zasadą proporcjonalności, to za okresy, na które przypada nadwyżka, nie będzie miał prawa do urlopu w agencji pracy tymczasowej.

Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę w trakcie roku kalendarzowego przysługuje mu, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u niego okresu.

Przykład

Osoba od stycznia do lipca była pracownikiem tymczasowym. Wykorzystała przysługujący urlop wypoczynkowy w wymiarze 7 m-cy x 2 dni = 14 dni. Od sierpnia została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przysługujący wymiar urlopu to 20 dni.

Autorem publikacji jest Agnieszka Arak, Departament Outsourcingu Rachunkowości

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przejście pracownika tymczasowego na umowę o pracę – kwestia urlopu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów