Pracodawca, który zawarł z Pracownikiem umowę o pracę na czas określony, przed 22 lutego 2016 roku, na okres dłuższy niż do 21 listopada 2018 roku, musi liczyć się z tym, że 22 listopada 2018 roku umowa przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Pracodawca, który zawarł z Pracownikiem umowę o pracę na czas określony, przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy z dnia 22 lutego 2016 roku, a której termin zakończenia wykracza poza datę 21 listopada 2018 roku, musi liczyć się z faktem, że umowa ta przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony z dniem 22 listopada 2018 roku (art. 25 1 § 1 i 3 K.p.).

Są jednak wyjątki…

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do umów o pracę przedłużonych do dnia porodu (art. 25 1 § 4 1 K.p.) oraz czterech typów umów wymienionych przez ustawodawcę, a mianowicie umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa Pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku, gdy Pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (przy jednoczesnym spełnieniu warunków art. 25 1§ 4 pkt 4 oraz § 5 K.p.).

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

A jeśli pracodawca nie wypowie takiej umowy… bo przecież nie musi?

Jeśli pracodawca nie zdecydował się na wypowiedzenie takiej umowy do 30 września 2018 roku, z dniem 22 listopada 2018 roku umowa ta automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony (art. 25 1 § 1 i 3 K.p.). Zajdzie tu tzw. automatyzm prawny, nie ma więc potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych czynności.

Byłoby jednak bardzo elegancko, gdyby pracownik otrzymał od pracodawcy taką informację w formie pisemnej – nie musi on przecież znać przepisów ani też ich konsekwencji dla zawartego z pracodawcą stosunku pracy.

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu dokumentów, dotyczących przekształcenia umowy o pracę.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie umów zawartych przed 22 lutego 2016 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.