Rok 2016 będzie przełomowy dla przedsiębiorców, którzy realizację swoich inwestycji wiążą z pozyskaniem wsparcia w postaci dotacji. Poza środkami krajowymi, które były dla nich do tej pory dostępne za pośrednictwem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, pojawią się także pieniądze z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw.

Zaletą konkursów ogłaszanych na szczeblu lokalnym jest to, że nie tylko oferują one przedsiębiorcom środki finansowe na prace związane z działalnością badawczo-rozwojową – takie działania wspierane są z programów krajowych, ale także przewidują dotacje na proste działania inwestycyjne polegające na zakupie środków trwałych np. maszyn i urządzeń służących do produkcji wyrobów.

Poniżej zamieszczono subiektywny ranking najlepszych – wg Grant Thornton – dotacji, z których będą mogły skorzystać firmy w 2016 roku.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Top 5 dotacji ze środków krajowych

  1. PO IR, Szybka ścieżka

Jak sama nazwa wskazuje, zaletą konkursu jest szybki, a zarazem czytelny i przejrzysty schemat ubiegania się o dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Ocena wniosku i wydanie decyzji o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu jest stosunkowo krótka i trwa ok. 60 dni.

  1. PO IR, 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach konkursu przewiduje się dotacje na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, dzięki której firmy będą mogły tworzyć innowacyjne produkty i usługi.

  1. PO IR, 3.2.1 Badania na rynek

Wsparciem, w ramach działania, zostaną objęte projekty, w których przewiduje się wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych wyrobów.

  1. PO IR, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem działania jest wsparcie współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe na rzecz firm. Poziom dofinansowania projektów jest wysoki i wynosi: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców.

  1. PO IR, 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Unia Europejska postanowiła pomóc małym i średnim przedsiębiorcom, finansując część kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę. W ramach konkursu firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych lub rynku obligacji Catalyst.

Top 5 dotacji ze środków regionalnych

  1. Dotacje na zakup środków trwałych

Umożliwiają przedsiębiorcom realizację prostych projektów inwestycyjnych, polegających na zakupie oraz montażu maszyn i urządzeń.

  1. Dofinansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Środki unijne pomogą wdrożyć nowoczesne rozwiązania informacyjno-komunikacyjne w procesy biznesowe przedsiębiorstw.

  1. Inwestycję w aparaturę B+R

Dotacje umożliwią stworzenie działów badawczo-rozwojowych w strukturach przedsiębiorstw, a co za tym idzie pozwolą na rozpoczęcie prac B+R.

  1. Dofinansowanie prac B+R oraz wdrożenia ich wyników

Umożliwi wprowadzenie innowacji, zarówno produktowej jak i procesowej do działalności przedsiębiorstwa.

  1. Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Środki zostaną przeznaczone na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwach, a także na zastosowanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy.

Rok 2016 będzie przełomowy dla przedsiębiorców, którzy realizację swoich inwestycji wiążą z pozyskaniem wsparcia w postaci dotacji. Poza środkami krajowymi, które były dla nich do tej pory dostępne za pośrednictwem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, pojawią się także pieniądze z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw.

Jakie inwestycje dofinansuje UE?

(.pdf, Rozmiar: 1,62 MB)

Autorem publikacji jest Monika Jasieniecka, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ranking najlepszych dotacji dla firm w 2016 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.