Ustawodawca zdecydował się reformować prawo podatkowe w pożądanym przez podatnika kierunku. Oprócz przyjęcia w pierwotnej, budzącej kontrowersje wersji klauzuli in dubio pro tributario posłowie przyjęli nowelizację ustaw o podatku dochodowym, pozwalającą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na utworzenie i prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego.

Klauzula in dubio pro tributario ma znaleźć się w ordynacji podatkowej w pierwotnym brzmieniu, zgodnym z projektem prezydenckim – tak zdecydowali posłowie większością 242 głosów. Ponadto w trakcie drugiego czytania posłowie bez mała przez aklamację opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, wprowadzającym preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących przyzakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika w wersji zaproponowanej przez prezydenta budziło duże emocje. Eksperci podkreślali, że klauzula jest zbyt szeroka i jej interpretacja może okazać się trudna. Między innymi dlatego proponowano alternatywne wersje przedmiotowego przepisu. Jedną z nich zaproponował resort finansów. Wg Ministra Finansów, zapis powinien brzmieć: „w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania”. Taki właśnie zapis zaaprobowano na etapie pracy w komisji. Podkreślano przy tym, że w prawie podatkowym żadna zasada nie powinna być ważniejsza, niż zasada legalizmu.

Klauzula rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika będzie teraz przedmiotem analizy drugiej izby polskiego parlamentu.

Więcej na temat klauzuli in dubio pro tributario można przeczytać również na naszym blogu.

Wydatki na żłobek i przedszkola w kosztach

Zgodnie z propozycjami zawartymi w rządowym projekcie nowelizacji Ustawy PIT oraz Ustawy CIT, wydatki poniesione na utworzenie oraz prowadzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych. Koszty uzyskania przychodu będą limitowane do 400 zł na jedno dziecko uczęszczające do żłobka/klubu, oraz 200 zł na jednego przedszkolaka.

Również przedsiębiorcy decydujący się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi w innych placówkach będą mogli odliczać wydane środki. Wydatki nie mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Co niemniej ważne, projekt nowelizacji zwalnia z PIT przychody rodziców z tytułu otrzymanego dofinansowania, również ograniczone limitem, o którym mowa powyżej.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Rewolucja w podatkach – bo tak należy nazwać uchwalenie aż dwóch korzystnych dla podatników zmian w tak krótkim okresie. Obecnie czekamy na ewentualne poprawki Senatu w klauzuli in dubio pro tributario, natomiast odnośnie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na żłobki i przedszkola przyzakładowe – biorąc pod uwagę akceptację dla pomysłu praktycznie wszystkich opcji politycznych – od początku nowego roku możemy spodziewać się korzystnych zmian.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rewolucja w podatkach – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika oraz odpis na żłobki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.