fbpx

Treść artykułu

Zeszłotygodniowe oraz wczorajsze dane GUS-u na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w Polsce wskazują, że polski rynek pracy rośnie. W przypadku Jastrzębia-Zdroju wyliczono, że przeciętne miesięczne zarobki wyniosły tam w 2018 roku 8 121 zł brutto i rosły 5 razy szybciej, niż średnia krajowa.

Według danych opublikowanych wczoraj przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło r/r średnio o 7,4 proc., a zatrudnienie o 2,7 proc. Od początku br., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób wzrosło o 6,8 proc.

Przeciętne zarobki w największych polskich miastach

Mapa przeciętnych zarobków w 66 największych miastach Polski (na prawach powiatu) opracowana przez PAP również wskazuje, że większości Polaków wiedzie się nieźle. Średnia krajowa za 2018 rok wyniosła 4 585,03 zł brutto. Najlepiej w minionym roku zarabiali mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Warszawy i Jaworzna, a statystycznie najmniej mieszkańcy Grudziądza, Piotrkowa Trybunalskiego i Tarnobrzega.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Gdzie najwyższa relacja wynagrodzeń wobec średniej krajowej?

Informacje płynące z raportu „Regiony Polski 2019” opublikowanego przez GUS w minioną środę wskazują, że najwyższą relację wynagrodzeń wobec średniej krajowej zanotowały w minionym roku następujące miasta: Poznań, Katowice, Gdańsk i Rzeszów. Spośród 18 miast przeanalizowanych przez GUS tylko w jednym zarabiano mniej, niż wynosiła krajowa średnia.

Wymienione wyżej dane GUS-u dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 pracowników, zatem nie uwzględniają mikroprzedsiębiorstw, które w 2017 roku stanowiły 96,5 proc. ogółu zarejestrowanych firm, wg informacji płynących z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowanego w lutym br. (analitycy PARP powołują się w tym raporcie na dane własne GUS).

Analizując przypadek rekordowych statystyk wynagrodzeń dla Jastrzębia-Zdroju, który cyklicznie wyprzedza choćby Warszawę, można odnieść wrażenie, że podane statystyki mogą odbiegać od rzeczywistości. Potwierdza to choćby komentarz Barbary Kwiatkowskiej, naczelnika US w tym mieście, przytaczany przez Dziennik Zachodni w publikacji z dnia 20.08.2019 r.. Przypomina ona, że największym pracodawcą w regionie jest Jastrzębska Spółka Węglowa – zatem statystyczne wyniki mogą być zawyżone przez zarobki pracowników tej spółki.

W tym kontekście warto przyjrzeć się wykresowi z w/w raportu PARP, który prezentuje średnie wynagrodzenie dla ludności Polski w podziale na wielkość firm, na przestrzeni lat 2013-2017.

Wykres 1. Wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach poszczególnych klas wielkości w latach 2013-2017

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2019 PARP z lutego 2019 r., opracowanie własne PARP na podstawie publikacji GUS Działalność przedsiębiorstw niefinansowych z lat 2009-2018.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista ds. marketingu produktowego, Outsourcing kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane