W związku z przedawnieniem składek ZUS za 5 lat z końcem 2016 roku można spodziewać się kontroli ZUS za lata 2007-2011. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r., wprowadzonymi ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców okres przedawnienia składek ZUS (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378) został skrócony z 10 lat do 5 lat licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne.

Przepisy przejściowe

Co istotne, w nowych przepisach znalazło się jednak pewne zastrzeżenie, zgodnie z którym jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wyjątek stanowi sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

W praktyce oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2017 roku składki za lata 2007-2011 przedawnią się i ZUS nie będzie mógł kontrolować prawidłowości deklarowania składek za ten okres.

W związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2017 roku przedawnieniu ulegną składki za okres wynoszący aż 5 lat, w naszej ocenie, istnieje ryzyko wzmożonych kontroli ZUS za lata za lata 2007-2011.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ryzyko wzmożonych kontroli ZUS w 2016 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.