Wielu przedsiębiorców posiadających własną bądź leasingowaną flotę samochodową, korzysta z możliwości rozliczania zakupów towarów i usług na stacjach paliw oraz przekazów autostradami za pomocą tzw. kart paliwowych. NSA zanegował jednak możliwość odliczania VAT z tego rodzaju faktur, wskazując, że nie dokumentują one dostaw towarów lecz świadczenie usług finansowych. Problem z odliczeniem VAT mogą mieć przedsiębiorcy bezpośrednio korzystający z kart paliwowych np. BP lub też ci, którzy otrzymują takie karty od swoich leasingodawców.  

Korzystanie z kart paliwowych/flotowych jest zjawiskiem bardzo częstym – znaczna liczba przedsiębiorców korzysta z tego rodzaju kart, aby ułatwić sobie zakup towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów oraz rozliczanie płatności za autostrady.

W przypadku korzystania z kart paliwowych (np. kart BP) klient podpisuje umowę z wydawcą kart i otrzymuje kartę paliwową/flotową, za pomocą której nabywa na stacjach towary, paliwo, różnego rodzaju usługi, ale nie płaci za nie od razu. Kosztami nabytych na stacjach towarów i usług klient jest obciążany na podstawie zbiorczych faktur otrzymywanych od właściciela kart paliwowych  i dopiero wówczas ponosi ciężar finansowy zakupionych na stacjach towarów i usług.

Umowy dotyczące kart paliwowych mają bardzo ciekawą konstrukcję, z której wynika, że nabycie towarów przez klienta jest poprzedzone ich nabyciem przez właściciela kart od stacji paliw, na której klient tankuje paliwo. Klient jest w takim przypadku ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw.

Przyjąć zatem należy, że przy takim ułożeniu stosunków właściciel stacji paliw, czy autostrady dokonuje sprzedaży towaru/usługi właścicielowi karty, a ten odsprzedaje ją klientowi, jako ostatecznemu beneficjentowi. Fizyczna dostawa ma miejsce jeden raz: pomiędzy właścicielem stacji, czy autostrady, jako podmiotem faktycznie wykonującym dostawę, a klientem. Należałoby zatem przyjąć, że w takich sytuacjach dochodzi do typowej dostawy łańcuchowej, a że dostawa jest wykonywana w Polsce, wszystko podlega opodatkowaniu VAT.

 

Niestety w ostatnim czasie pojawił się niekorzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. akt  I FSK 803/13, potwierdzający tezy wyroku NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1177/11), który wskazuje, że będąc stroną tego rodzaju transakcji klient nie nabywa od dostawcy towarów czy usług związanych z eksploatacją pojazdów, ale nabywa usługę finansową, polegającą na kredytowaniu przez dostawcę swoich zakupów. Efektem takiej interpretacji umów dotyczących kart paliwowych jest całkowite zakwestionowanie prawa do odliczenia VAT z faktur za karty paliwowe.

Pozytywnym aspektem sprawy jest to, że organy  wydające interpretacje indywidualne są wciąż jeszcze, co do zasady, przychylne podatnikom i wydają pozytywne interpretacje w zakresie prawa do odliczenia VAT od zakupów realizowanych za pomocą kart paliwowych (przykładowo interpretacja DIS w Katowicach z 3 września 2013 r., nr: IBPP2/443-467/13/AB, interpretacja DIS w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r., nr: IPPP3/443-890/13-2/KC). Organy wydające interpretacje potwierdzają także, że „środkowy” podmiot w takim łańcuchu dostaw realizowanych przy użyciu kart paliwowych (właściciel kart) ma obowiązek obciążyć ostatecznego klienta kwotą należną z tytułu sprzedaży towarów i usług wraz z podatkiem VAT od takiej dostawy – interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., nr: IPPP2/443-401/14-3/KBr, czy z dnia 3 lutego 2014 r., nr: IPPP2/443-1272/13-2/KBr.

Organy zwracają jednak uwagę, że aby dostawa pomiędzy właścicielem kart a ostatecznym klientem mogła zostać uznana za dostawę podlegającą opodatkowaniu VAT (a tym samym, aby klient mógł odliczyć VAT) konieczne jest przejście prawa do dysponowania towarem jak właściciel na właściciela kart, czego organy upatrują w fakcie minimalnego wpływu środkowego podmiotu na kształt i warunki zawarcia transakcji.

Biorąc zatem pod uwagę wciąż jeszcze pozytywne interpretacje MF w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur za karty paliwowe, rekomendujemy podatnikom, którzy takich kart używają, zabezpieczenie się przed ewentualną zmianą stanowiska i wystąpienie z wnioskiem w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sądy kwestionują prawo do odliczenia VAT z faktur za karty paliwowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.