W 2021 roku, w związku ze zmianą opodatkowania spółek komandytowych, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na wybór spółki jawnej jako formy prawnej odpowiadającej ich potrzebom biznesowym.

Istotne zmiany w sposobie płacenia składek zdrowotnych (składki stanowią teraz odpowiedni procent dochodu wspólnika) w połączeniu z niekorzystnymi zasadami odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej spowodowały, że aktualnie biznes od tej formy prawnej odchodzi. W jaki sposób wspólnicy odpowiadają za długi spółki jawnej? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem?

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciel dążący do zaspokojenia swojego roszczenia musi w pierwszej kolejności podjąć się egzekucji z majątku samej spółki jawnej. Dopiero gdy okaże się, że majątek spółki nie jest w stanie zaspokoić wierzyciela, przysługiwać mu będzie prawo do egzekucji z majątków prywatnych wspólników. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wierzyciel ma prawo pozwać – obok spółki jawnej – solidarnie także jej wspólników. Nie zmienia to jednak faktu, że tytuł egzekucyjny w pierwszej kolejności zostanie wydany przeciwko samej spółce. Dopiero w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, sąd nada tytułowi egzekucjnemu klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi.

Solidarna odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że za każde zobowiązanie spółki jawnej odpowiada sama spółka, ale też każdy z jej wspólników (dlatego wierzyciel ma prawo od razu pozwać spółkę wraz z jej wspólnikami). Wierzyciel będzie mógł jednak sięgnąć do majątku prywatnego wspólnika dopiero w sytuacji, kiedy egzekucja z majątku spółki stanie się bezskuteczna. Solidarność oznacza, że spółka, a także każdy ze wspólników pozostaje zobowiązany wobec wierzyciela aż do zupełnego jego zaspokojenia. Spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z zobowiązanych, zwalnia pozostałych z długu. Jeśli majątek spółki nie wystarczy na spłatę długu, a jeden ze wspólników spłaci całość tego długu, będzie miał on prawo żądania zwrotu proporcjonalnej części świadczenia od pozostałych wspólników.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Zmiana wspólników spółki jawnej – co z odpowiedzialnością?

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania spółki odpowiadać będą zarówno dotychczasowy, jak i nowy wspólnik, przy czym odpowiedzialność tego pierwszego obejmuje zobowiązania istniejące w chwili przeniesienia ogółu praw i obowiązków – nie będzie się zatem rozciągać na zobowiązania powstałe później. Jeśli wspólnicy zaproszą do swojego grona dodatkowego wspólnika, który przystąpi do spółki jawnej, odpowiada on wówczas nie tylko za zobowiązania powstałe od daty jego przystąpienia do spółki, ale również za zobowiązania wcześniejsze. Warto także wspomnieć, że wspólnikiem spółki jawnej może być przedsiębiorca jednoosobowy, który wniesie do spółki jako wkład swoje przedsiębiorstwo. W takim wypadku wspólnicy spółki jawnej dodatkowo odpowiadają jeszcze za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu wniesionego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki, do jego wartości.

Przekształcenie spółki jawnej – alternatywy

W biznesie obciążonym wysokim ryzykiem osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki optymalnym rozwiązaniem może być przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową (np. w spółkę z o.o.). Jednym z dodatkowych argumentów przemawiającym za wyborem tej formy prawnej może być chęć wejścia w tzw. estoński CIT. Skala oszczędności podatkowych po wejściu w ten szczególny model opodatkowania może być istotna. Zachęcamy do skorzystania z praktycznego narzędzia – Kalkulatora estońskiego CIT.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Innym częstym kierunkiem przekształcenia wybieranym obecnie przed wspólników spółek jawnych jest przekształcenie w spółkę komandytową, które – przy odpowiednich parametrach – pozwala zachować elastyczność rozliczeń między wspólnikami, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo korzystnych zasad opodatkowania oraz oskładkowania.

Spółka jawna nie zapewnia wspólnikom ochrony majątku prywatnego. Jeśli spółka jawna przestanie być wypłacalna, jej wierzyciele będą mogli sięgnąć do majątku prywatnego wspólników. Co więcej, obecne obciążenia podatkowe oraz składkowe wspólników spółek jawnych powodują, że coraz częściej odchodzi się od tej formy prawnej na rzecz innych, bardziej optymalnych rozwiązań.

Więcej na temat rekomendowanych kierunków przekształcenia spółki jawnej tutaj: Przekształcenie spółki jawnej – co rozważyć przy wyborze formy prawnej?

AUTORZY: Magdalena Bilicka, Senior Associate, Franciszek Furmaniak, stażysta, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.