Druga połowa listopada w powiązaniu z kontrowersjami wokół wprowadzenia nowych przepisów, z kalendarzem prac Senatu, brakiem zapowiedzi zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, sytuacją polityczną i powszechnym oczekiwaniem wspierania, a nie dociążania przedsiębiorstw, powodują, iż coraz głośniej mówi się o odroczeniu opodatkowania spółek komandytowych do 2022 r. Z dnia na dzień taki scenariusz staje się coraz bardziej realny, niemniej jednak przy terminie wejścia w życie nowych przepisów wciąż stoi duży znak zapytania.

Proces legislacyjny dotyczący zmian w przepisach podatkowych mających wejść w życie z początkiem 2021 r. wciąż się nie zakończył. Co więcej, być może do tej historii dopisywane będą jeszcze kolejne rozdziały, a przedsiębiorców czekają kolejne zwroty akcji podwyższając poziom niepewności.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 66 1530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Spółka komandytowa z CIT – fakty

W imię uporządkowania, krótka chronologia wydarzeń dot. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT:

I kwartał >> Rząd ujawnia kierunki zmian w podatkach, które mają obowiązywać od 2021 r. ogłaszając między innymi podwyższenie limitu stosowania niższej stawki CIT, jak również wprowadzenie tzw. podatku estońskiego; początki były zatem bardzo obiecujące z perspektywy zarówno kierunku zmian jak i wczesnego terminu ich ogłoszenia;

4 września >> Zaskoczenie dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek komandytowych. Z opublikowanego na stronach rządowych wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje rewolucyjną zmianę polegającą na przyznaniu spółkom komandytowym statusu podatników CIT i to najprawdopodobniej już od 2021 r.

15 września >> Ujawniony zostaje projekt ustawy, który potwierdza daleko idące zmiany, które tylko w niewielkim zakresie można uznać za realnie korzystne dla podatników; projekt zakłada nie tylko nałożenie na podatników szeregu dodatkowych obowiązków sprawozdawczych bądź fiskalnych, ale również ewidentne podwyższenie podatków dla dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorców prywatnych, a ujawnione uzasadnienie zmian powszechnie poddawane jest krytyce jako niewiarygodne;

14 października >> Minister Finansów ogłasza na Twitter, że planowane jest wprowadzenie możliwości odroczenia objęcia CIT spółek komandytowych o 4 miesiące do 1 maja 2021 r.

28 października >> Sejm uchwala ustawę nowelizującą, nie uwzględniając praktycznie żadnych postulatów przedsiębiorców, obejmujących rezygnację z wprowadzania niekorzystnych zmian, odroczenie ich wprowadzenia w czasie na okres co najmniej jednego roku, czy chociażby doprecyzowaniu nowych przepisów w celu wyeliminowania licznych wątpliwości. Uwzględniona pozostaje natomiast zapowiedź Ministra Finansów dotycząca odroczenia 1 maja 2021 ostatecznej daty objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych.

28 października – 27 listopada >> Uchwalona przez Sejm ustawa stała się przedmiotem prac Senatu, które zakończą się na posiedzeniu zaplanowanym na 25-27 listopada 2020 r.

Powyższe kalendarium przedstawia fakty. Dalsze losy ustawy stają się już spekulacjami.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Spółka komandytowa z CIT – co może wydarzyć się dalej?

Wsłuchując się w głosy senatorów można uznać za prawdopodobne, choć z pewnością nieprzesądzone, odrzucenie ustawy bądź wprowadzenie daleko idących poprawek przez Senat. W efekcie, ustawą ponownie musiałby się zająć Sejm. Nie byłoby w tym nic szczególnego gdyby nie powiązanie dwóch elementów:

– ugruntowana od lat zasada, oparta o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w myśl której w zakresie regulacji podatkowych konieczna jest minimum miesięczne vacatio legis

– brak zaplanowanego dotychczas posiedzenia Sejmu w ostatnich dniach listopada, na którym Sejm mógłby odnieść się do stanowiska Senatu

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 66 1530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Ogromne grono przedsiębiorców zadaje sobie obecnie pytanie w jakim otoczeniu prawnym będą działali w kolejnym roku. Wydaje się, że realnych scenariuszy jest wciąż kilka, w tym:

1. Utrzymanie wejścia w życie nowych regulacji 1 stycznia 2021 r. z możliwością objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT najpóźniej 1 maja 2021 r. – taki scenariusz jest możliwy jeżeli spełni się choćby jeden z warunków:

  • Senat przyjmie sejmowy projekt
  • Zwołane zostanie dodatkowe posiedzenie Sejmu i w ekspresowym tempie ustawa zostanie uchwalona w pierwotnej wersji przez Sejm, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw
  • Nastąpi wyłom w stosowaniu ugruntowanej zasady miesięcznego vactio legis dla zmian w podatkach; wyłom taki może być uzasadniany korzystnym charakterem niektórych zmian oraz możliwością odroczenia stosowania nowych przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowych do 1 maja 2021 r.

2. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów do 2022 r. a tym samym wyjątkowo długie vacatio legis ustawy uchwalonej w grudniu 2020 r. lub jeszcze później

3. Wstrzymanie dalszych prac nad ustawą z założeniem kolejnego podejścia do wprowadzenia zmian w przyszłym roku, w zakresie i terminie który zapewne pozostanie niewiadomą, oby tym razem nie do 30 listopada 2021 r.

W efekcie, można uznać, że przedsiębiorcy wiedzą tyle, iż tak na prawe nie wiedzą jaki kształt będą miały przepisy podatkowe obowiązująca za kilka tygodni. Co ważne, nie dotyczy to tylko przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej. Planowane zmiany są bowiem znacznie szersze i dotykają w mniejszym lub większym stopniu wszystkich przedsiębiorców.

Nic dziwnego, że przedsiębiorcy czują się zagubieni, zdezorientowani i zamiast skupić się na biznesie w tych niełatwych dla wszystkich czasach, zmuszeni są śledzić i próbować przewidzieć decyzje polityków, przygotowując się jednocześnie na każdy z możliwych wariantów. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym przypadku sytuacja wyjaśni się możliwie szybko, choć standardy stabilności i pewności prawa są kolejny raz mocno nadwyrężane.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w CIT:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.