Środkami związanymi z poddaniem sprawcy próbie są: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego można zastosować do sprawcy wyłącznie przestępstwa skarbowego. Zastosowanie tej instytucji uzależnione jest od spełnienia trzech przesłanek przestępstwa skarbowego:

  1. wina nie jest znaczna,
  2. społeczna szkodliwość nie jest znaczna,
  3. przestępstwo skarbowe nie zostało popełnione w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary.

Umarzając warunkowo postępowanie karne za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa także obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie.

Sąd może także podjąć warunkowo umorzone postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej.

Okres próby warunkowego umorzenia postępowania karnego wynosi od roku do 2 lat.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary uzależnione jest m.in. od przekonania sądu, że cele kary zostaną osiągnięte, a w szczególności sprawca nie powróci do przestępstwa. Sąd może zawiesić orzeczoną karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat, karę ograniczenia wolności oraz grzywnę orzeczoną jako kara samoistna.

Orzekając warunkowe zawieszenie kary za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa także obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie.

Sąd może także podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej.

W zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary okres próbny wynosi od 2 do 5 lat w zależności od orzeczonej kary (kara pozbawienia wolności, kara grzywny) i sprawcy.

Sprawdź Kontrola i postępowanie podatkowe Grant Thornton

Warunkowe zwolnienie dotyczy skazanego za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, który popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju; sąd może go warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary.

Skazanego traktującego przestępstwo skarbowe jako źródło dochodów lub działającego w zorganizowanej grupie przestępczej można warunkowo zwolnić po odbyciu trzech czwartych kary.

Orzekając warunkowe zwolnienie za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa także obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie.

Sąd może także podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania określonego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej.

Okres próby wynosi od 2 do 5 lat, w zależności od orzeczonej liczby lat pozbawienia wolności. Z kolei dla osób skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności okres próby przy warunkowym zwolnieniu wynosi 10 lat.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.