Zgodnie z kodeksem pracy, każde święto wypadające w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca jest generalnie zobowiązany udzielić dodatkowego wolnego, jeśli terminy zaplanowanych dni wolnych pokrywają się ze świętami (w okresie rozliczeniowym).

Pracodawca ma zatem obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Udzielanie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę

Zazwyczaj wg harmonogramów czasu pracy dniem wolnym od pracy jest sobota (niedziela jest zawsze traktowana jako święto) dla pracujących od poniedziałku do piątku z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w danym okresie rozliczeniowym. W 2024 r. Święto Trzech Króli – 6 stycznia wypadło w sobotę, zatem za ten dzień pracodawcy mają obowiązek udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego w innym terminie w przyjętym okresie rozliczeniowym, tj. obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli przyjęty okres rozliczeniowy to jeden miesiąc – wówczas należy obniżyć wymiar czasu pracy za dany miesiąc, jeśli przyjęty okres rozliczeniowy to 3 miesiące – wówczas pracodawca ma 3 miesiące na udzielenie dodatkowego dnia wolnego.

Wszystko także zależy od tego jaki system czasu pracy obowiązuje u pracodawcy. Tutaj odnosimy się do podstawowego system czasu pracy wynoszącego 8 godzin na dobę (czyli pełen dzień pracy). Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi takiego dodatkowego dnia wolnego (nie dokona obniżenia wymiaru czasu pracy), dojdzie do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, co będzie oznaczać konieczność wypłaty pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Wolne za święto przypadające w sobotę nie zawsze musi oznaczać całego dnia wolnego od pracy. Przepisy mówią o „obniżeniu wymiaru czasu pracy o 8 godzin”. Nic nie stoi na przeszkodzie zatem, aby rozliczyć się z pracownikiem za święto przypadające w sobotę np. poprzez obniżanie czasu pracy o kilka godzin (np. o dwie godziny czy trzy godziny) we wskazane dniach. Co do zasady decyduje pracodawca jak to będzie wyglądać, choć może to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 2023.1465, t.j. z dnia 2023.07.31.)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.