Po raz kolejny w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Województwo Opolskie planuje dofinansować projekty innowacyjne w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014 – 2020. Planowany w połowie czerwca konkurs jest trzecim naborem na tego typu przedsięwzięcia. W poprzednich edycjach dla przedsiębiorców przeznaczono kwotę łączną 61 710 000 zł, w obecnym konkursie do rozdysponowania jest kolejne 36 000 000 zł.

Dla kogo dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie. W ramach konkursu nie są wykluczone przedsiębiorstwa duże, te jednak mogą otrzymać wsparcie tylko w przypadku, gdy zapewnione zostanie rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe jest ubieganie się o środki finansowe na wsparcie projektów, które obejmują:

  1. Budowę,rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
  1. Finansowanie procesu powstawania  innowacji  (od  pomysłu  do  rynku)

lub jego wybranych elementów tj:

  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji

Projekty polegające jedynie na prowadzeniu badań przemysłowych nie mogą jednak istnieć samodzielnie. Projekty brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania w konkursie muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Co więcej, nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji – każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

W ramach konkursu wsparciem będą mogły zostać objęte wyłącznie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wartość projektów i wysokość dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 300 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 10 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla projektów w ramach konkursu to 70%, a ogólna pula środków, jaka została przeznaczona na dofinansowanie to 36 000 00 zł.

Kiedy ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 19.06.2017 do 26.06.2017 roku.

Czynniki premiujące

  • W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą projekty realizowane we współpracy z MSP i/lub organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi,

Premiowane będą projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Szansa na dofinansowanie innowacji w Województwie Opolskim

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.