Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie projektów mają szanse przedsiębiorstwa, które otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument programu Horyzont 2020, a z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty musiały być złożone do SME Instrument, faza II w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do NCBR oraz otrzymały Seal of Excellence, ale nie pozyskały dofinansowania ze środków KE.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów (np. surowców, półproduktów, odczynników) oraz koszty pośrednie związane z realizowanym projektem.

Rozwiązanie  będące  przedmiotem  projektu  musi wpisywać  się  w dokument strategiczny pn. Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wysokość wsparcia

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat „Seal of Excellence”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.