Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Wprowadzenie trzeciego typu kas

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

Zmiania Ustawy o podatku od towarów i usług

Zgodnie z projektem z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług szykują się znaczne zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Zgodnie z projektem powyższe zmiany zaczną obowiązywać przede wszystkim w branżach, które są najbardziej narażone na nieprawidłowości związane z ewidencjonowaniem. Będzie to dotyczyło trzech grup. Do pierwszej zalicza się: stacje benzynowe oraz usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, do drugiej – usługi gastronomiczne i budowlane, a do trzeciej – usługi kosmetyczne, fryzjerskie i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także usługi fitness. Dla pierwszej grupy obowiązek ten będzie wprowadzony od 1 stycznia 2019 r., dla drugiej – od 1 lipca 2019 r., a dla trzeciej – od 1 stycznia 2020 r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie szarej strefie i walka z pustymi fakturami.Podatnicy będą musieli mieć się na baczności i ewidencjonować każdą sprzedaż. Obowiązek wymiany kas fiskalnych będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami, ale przedsiębiorcy będą mieli wyższą ulgę na zakup urządzenia – 1000 zł (dziś – 700 zł).

 

Wprowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000933

W wspomnianym rejestrze będą ujawniane nazwiska i nazwy firm dłużników, których zaległości wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego przekroczyły 5 tys. zł (bez uwzględniania zaległych składek ZUS). Ma to zachęcić dłużników do szybkiego regulowania zaległości oraz pomóc przedsiębiorcom w weryfikowaniu rzetelności kontrahentów. Informacje o przedsiębiorcy będzie można uzyskać po uwierzytelnieniu się na Portalu Podatkowym za pomocą profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wierzyciele będą mogli sprawdzić, czy kontrahent na bieżąco reguluje należności publicznoprawne. Z zaległościami osoby fizycznej wolno będzie zapoznać się po uzyskaniu jej zgody (ważna przez 60 dni). Dłużnicy którzy z zaległością przekroczą 5 tys. zł, otrzymają ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli nie zapłacą w ciągu 30 dni, dane zostaną ujawnione, co może wpłynąć negatywnie na ich relacje z kontrahentami i obniżyć zdolność kredytową.

 

 

Zmiana opodatkowania osób pracujących za granicą

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i15089-o1.pdf

Interpelacja poselska SP2.824.88.2017

Wnioski płynące z Konwencji MLI (Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.) budzą wiele pytań.

Konwencja zakłada zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia. Zmiana ta ma na celu walkę z agresywnymi optymalizacjami podatkowymi wielkich korporacji. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską wskazuje, że celem Konwencji nie jest zmiana sposobu opodatkowania osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy za granicą. Do tych dochodów będą miały zastosowanie przepisy krajowe uchylające opodatkowanie dochodów osób zarabiających za granicą. Istnieje jednak ryzyko, że osoba pracująca za granicą będzie zobowiązana do złożenia deklaracji PIT/ZG w Polsce.

 

Firmowe pożyczki także z prywatnego rachunku

Wyrok NSA z 12 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2247/15

Z orzeczenia NSA wynika, ze podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, może udzielać firmowych pożyczek z prywatnego konta.

Chodziło o podatnika, który pożyczył milion złotych od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) nie został uiszczony, bo uznał, że pożyczka została udzielona w ramach działalności gospodarczej i była objęta VAT (tyle że była z niego zwolniona jako usługa pośrednictwa finansowego). Fiskus uznał jednak, że pożyczka została udzielona prywatnie i że w związku z tym mężczyzna powinien był w ciągu 14 dni zapłacić 2 proc. PCC. Mężczyzna tego nie zrobił i dlatego fiskus zażądał od niego podatku według sankcyjnej stawki 20 proc. Fiskus wziął pod uwagę, że pożyczka została przekazana nie z firmowego konta, tylko z prywatnego. Fiskus zwrócił też uwagę na to, że nie udokumentowano jej fakturą, a pożyczkodawca nie miał działalności pożyczkowej wpisanej do ewidencji.

Nie zgodziły się z takim podejściem sądy, stwierdzając, że udzielona pożyczka spełnia definicję usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 53

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.