Od 17 czerwca rodzicom dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem: 

  • 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • sześć tygodni urlopu dodatkowego na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2013 wprowadzają zmiany między innymi w Kodeksie pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
Poniżej podstawowe informacje dotyczące nowych regulacji:

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

  • nowy urlop rodzicielski będzie następował bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim i będzie wynosił do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie
  • pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynoszący 26 tygodni będzie można wykorzystać w całości  na raz lub podzielić na części, następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze niż 8 tygodni
  • z urlopu rodzicielskiego może skorzystać każdy z rodziców (rodzice będą mogli go wykorzystać naprzemienne lub równocześnie ale części urlopu nie będą mogły być krótsze niż 8 tygodni a łączna ilość wykorzystanego urlopu 26 tygodni)
  • za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego  i urlopu rodzicielskiego wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego będzie zależeć od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka (w przypadku złożenia w ciągu 14 dni od porodu wniosku o „roczny urlop” – zasiłek będzie wynosił 80% podstawy wymiaru a jeżeli rodzice podejmą decyzję w późniejszym okresie – 100 % za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60 % za okres urlopu rodzicielskiego)
  • pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat  w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia ( przed zmianą – 4 roku życia).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Urlopy związane z rodzicielstwem

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.