31 stycznia 2017 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, który daje  możliwość przygotowania zeznania podatkowego za podatnika przez urząd skarbowy ale dotyczy to dochodów uzyskiwanych od płatników (np. pracodawców ).

Pracodawcę jako płatnika podatku określa art. 31 (pracodawcy), art. 33 (spółdzielnie), art. 34 (organy rentowe), art. 35 ust. 1 pkt 1 (podmioty wypłacające renty i emerytury z zagranicy), 2 (podmioty wypłacające stypendia), 4 (areszty, zakłady karne) i 7 (centrum integracji społecznej) lub art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może skorzystać z takiego rozliczenia?

Wszyscy podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy rozliczenia PIT-u za 2016 rok będą musieli wygenerować wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego  w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub własnego banku. Uwaga – czasu nie będzie zbyt wiele z możliwości tej będzie można skorzystać w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Jak potwierdzimy wiarygodność wniosku?

Aby potwierdzić wiarygodność złożonego wniosku w  systemie będziemy używać jako podpis: podpis kwalifikowany, profil zaufany lub kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków skorzystamy z  danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego

5 dni roboczych

Maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – tyle czasu będzie miał  urząd skarbowy na przygotowanie za nas zeznania podatkowego. Podatnik otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku, informację o przygotowanym zeznaniu podatkowym z prośbą a akceptację lub odrzucenie. Jeżeli nie potwierdzimy zeznania podatkowego automatycznie uznane będzie za ważne.

W kolejnych latach wnioski do urzędu skarbowego będziemy mogli składać już od 1 stycznia do 15 kwietnia. W zeznaniu podatkowym urząd skarbowy będzie mógł uwzględnić także ulgi podatkowe, 1% na organizacje pożytku publicznego, czy sporządzić wspólne zeznanie małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci (jeżeli podatnik zaznaczy takie opcje we wniosku). Zmianą dość znaczącą będzie brak  możliwości rozliczenia pracownika przez pracodawcę.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Urząd Skarbowy pomoże rozliczyć PIT!

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dorota Czekała

Specjalista ds. kadr i płac

Skontaktuj się

Dorota Czekała

Specjalista ds. kadr i płac

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów