fbpx

Treść artykułu

Do wachlarza zmian, jakie przewiduje „Polski Ład” należy między innymi modyfikacja zasad ustalania wartości świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Stanowi to ważną zmianę, ponieważ cały szereg zakładów pracy umożliwia etatowcom korzystanie z aut służbowych w celach prywatnych.

Jak zmienią się zasady wykorzystywania aut służbowych do celów prywatnych?

Od początku 2022 r. aby ustalić wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (na zasadzie ryczałtu) należy korzystać z parametru jakim jest moc silnika. Przy czym będzie obowiązywał podział na „do” i „powyżej” 60 Kw.

Jak ustalić wartość świadczenia etatowca korzystającego prywatnie z auta służbowego od 2022 roku?

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego etatowcowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie ustalało się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika do 60 Kw (80 km) oraz aut stanowiących pojazd elektryczny (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) lub pojazd napędzany wodorem (zgodnie z art. 2 pkt 15 tej samej ustawy);
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Jak dotychczas ustalano świadczenie dotyczące wykorzystywania służbowego auta?

Aktualnie w przepisach regulujących wyliczanie wartości ryczałtu od wykorzystania służbowego auta do celów prywatnych stosuje się wskaźnik jakim jest pojemność silnika. Świadczenie przysługujące pracownikowi z tego tytułu – do końca bieżącego roku – ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie dla aut o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane