Unia Europejska postanowiła pomóc małym i średnim przedsiębiorcom zadebiutować na giełdzie. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

Wejście na giełdę to ważne i za razem kosztowne wydarzenie dla każdej spółki. Korzyści płynące z debiutu giełdowego często stanowią kamień milowy w rozwoju firmy. Dzięki wejściu na giełdę spółki zyskują łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału zewnętrznego, gdyż banki i fundusze lepiej oceniają ryzyko ich finansowania. Inną korzyścią jest wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa wśród partnerów i pracowników firmy.

Kosztowny debiut na giełdzie

Od momentu podjęcia formalnej decyzji o wejściu spółki na giełdę do chwili rzeczywistego jej debiutu mija przeciętnie od kilu do kilkunastu miesięcy. Taki stan rzeczy związany jest z koniecznością opracowania odpowiedniej strategii rozwoju firmy, przygotowaniem się od strony technicznej do wdrożenia nowego sposobu raportowania, długością procesu selekcji właściwych partnerów w obszarze prawnym, finansowym, a także czasem wyboru audytorów, którzy zbadają sprawozdanie finansowe.

Proces przygotowania się spółki do wejścia na giełdę jest nie tylko długi, ale i kosztowny. Na jego wysoką cenę składają się koszt usług doradczych oraz procedury due diligence, a także koszty opracowania konspektu informacyjnego, badania bilansu i przygotowania dokumentacji dla Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Unijne wsparcie dla MŚP wchodzących na giełdę

Unia Europejska postanowiła pomóc małym i średnim przedsiębiorcą, finansując część kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst. Kwota dofinansowania jaką będzie mogło otrzymać przedsiębiorstwo zależy od wyboru rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja:

  • dla rynku NewConnect do100.000,00 zł
  • dla rynku GPW i zagranicznych rynków regulowanych do 800.000,00 zł
  • dla rynku Catalyst, w przypadku wprowadzenia obligacji do 80.000,00 zł
  • dla rynku Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji do 60.000,00 zł

Alokacja w ramach konkursu wynosi 10,6 mln zł. Nabór wniosków przewidziano od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r.

AUTOR: Monika Jasieniecka, Specjalista, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wejście na giełdę łatwiejsze dzięki dotacjom

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.