Z dniem 1 stycznia 2012 r. dla wielu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych numer NIP utracił swoje dotychczasowe znaczenie, a właściwym identyfikatorem podatnika stał się numer PESEL.

W odniesieniu do wielu osób fizycznych w dokumentach podatkowych należy jednak nadal uwzględniać numer NIP, a nie numer PESEL.

Określenie poprawnego identyfikatora przysparza w praktyce wielu problemów. Organy podatkowe udzielają w tym zakresie sprzecznych informacji. A obowiązkiem płatnika podatku jest poprawne i terminowe przekazanie rocznych deklaracji podatkowych.

Co zrobić, jak ustalić poprawny identyfikator?

W związku z konicznością prawidłowego i terminowego przekazania do Urzędów Skarbowych poprawnych deklaracji  rozliczeniowych Pit-11 oraz Pit- 40 za rok 2011, na których przekazanie mamy czas do 29 lutego 2012 r. należy jak najszybciej zidentyfikować podatników tzn. pracowników oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych dla których identyfikatorem pozostaje numer NIP.

Należą do nich :

– osoby prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

– osoby będące płatnikiem podatków,

– osoby będące płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne .

Dla wszystkich pozostałych pracowników  i współpracowników właściwym identyfikatorem dla celów podatkowych wskazanym w Pit-11 (wersja 19) oraz Pit-40 za rok 2011 jest numer PESEL.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Co grozi Płatnikowi podatku za przekazanie dokumentów z niewłaściwym Identyfikatorem?

Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy dopuszcza się wykroczenia skarbowego na podstawie art. 81 ustawy kodeks karny skarbowy i podlega karze grzywny z wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe nie może być niższa niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia i nie mogą przekroczyć 20 – krotności wynagrodzenia minimalnego. I wynosi odpowiednio:

  • 150,00 zł – najniższa kara grzywny
  • 30.000 zł – najwyższa kara grzywny.
Podstawa prawna:

1.       Ustawa  z dnia 29 lipca 2011 r.  wprowadzająca zmiany do Ustawy z dnia 13 października 1995 r. „o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw” Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 101

2.       Art. 81 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Właściwy identyfikator dla celów PIT - NIP czy PESEL?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.