Od 3 do 30 listopada 2016 r. w Polsce Wschodniej trwa nabór wniosków w konkursie skierowanym do konsorcjów MŚP. Do wzięcia jest aż 320 mln zł.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowane zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą:

 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10% kosztów kwalifikowalnych)
 • budowa i przebudowa obiektów (m.in. obiektu będącego przedmiotem projektu, dróg wewnętrznych, parkingów, terenów zielonych
 • zakup środków trwałych (wyposażenia, infrastruktury towarzyszącej)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how)
 • działania informacyjno-promocyjne (oznaczenia, bilbordy, tablice informacyjne związane z realizacją projektu)
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu (szkolenia, koszty wprowadzenia na rynek)
 • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej dziesięciu MŚP zarejestrowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Przynajmniej połowa członków konsorcjum (w tym Lider konsorcjum) musi prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia

Konkurs przeznaczony jest na duże projekty – minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:

 • do 70% w przypadku województw: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego
 • do 55% w przypadku województwa Świętokrzyskiego

Projekty wsparte w ramach działania mają przyczyniać się do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów
 • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich

To już druga edycja tego konkursu. W pierwszej edycji średnia rekomendowana przez PARP kwota dofinansowania projektu wyniosła ponad 30 mln zł.

AUTOR: Jolanta Wojciechowska, Specjalista, Doradztwo europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Współpraca MŚP w Polsce Wschodniej kluczem do sukcesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.